Vlada će izdvojiti 1.100.000 eura

Vlada će je juče usvojila informaciju o obezbjeđivanju podrške za rješavanje stambenih potreba zaposlenih u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija, a prijedlogom sporazuma je predviđeno da će za ovu svrhu Vlada Sindikalnoj organizaciji Uprave od ove do 2023. godine uplatiti 1.100.000 eura.

U dokumentu je istaknuto da je u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija zaposleno 517 službenika, a da u posljednjih 20 godina nije rješavano stambeno pitanje radnika.

– Imajući u vidu činjenicu da je prosječna zarada od 350 do 750 eura, nužno je pristupiti podršci u rješavanju njihovog stambenog pitanja i to kao socijalnom pitanju koje snaži materijalni položaj i integritet zaposlenih, a imajući u vidu težinu poslova i svakodnevne izazove u ambijentu malog broja službenika i sve složenijoj zatvoreničkoj strukturi – navedeno je u informaciji.

Prijedlogom sporazuma za rješavanje ovog pitanja predviđeno je, pored ostalog, u članu 2 da se „Vlada obavezuje da uplaćuje novčana sredstava u iznosu od 300.000 eura Stambenoj zadruzi Sindikalne organizacije Uprava za izvršenje krivičnih sankcija“ ove godine, dok je za 2020, 2021, 2022. i 2023. godinu predviđeno po 200.000 eura.

– Novčana sredstva prenose se isključivo za rješavanje stambenih potreba zaposlenih u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija za kolektivnu stambenu izgradnju, dodjelu stambenih kredita i individualnu gradnju – napisano je u dokumentu.

672

Ostavite komentar