Za viškove iz državne uprave ima mjesta u privatnom sektoru

Vlada je donijela Plan optimizacije za naredni dvogodišnji period, koji podrazumijeva smanjenje broja zaposlenih u javnoj upravi, moratorijum na zapošljavanje u narednih godinu, a ministarka javne uprave prva žena Suzana Pribilović objašnjava da neće svih 4.637 građana koliko ih trenutno ima ugovore na određeno ostati bez posla.

Prema podacima do kojih je došlo Ministarstvo javne uprave, a koji predstavljaju polaznu osnovu u Planu optimizacije, u javnom sektoru ukupno je zaposleno 51.480 na centralnom nivou 39.306, dok je ukupan broj zaposlenih na lokalnom nivou 12.174.

“Na osnovu podataka iz Plana optimizacije, ukupan broj zaposlenih na centralnom nivou na određeno vrijeme iznosi 3.963, a po osnovu drugih oblika angažovanja 674. Podsjetiću da se ograničenje ne odnosi na ugovore čije zaključenje je neophodno za nesmetano vršenje poslova organa, uz prethodno pribavljeno odobrenje Ministarstva finansija i Ministarstva javne uprave”, kazala je ministarka javne uprave Suzana Pribilović.

Naime, Plan optimizacije javne uprave za period 2018-2020. kojim su definisane dugoročne i kratkoročne mjere za optimizaciju broja zaposlenih na centralnom i lokalnom nivou, predviđa ograničavanje zapošljavanja za period od godinu dana.

“To znači da su svi organi državne uprave i javne ustanove čiji je osnivač država u obavezi da obustave zapošljavanje po osnovu zaključivanja radnog odnosa na neodređeno i određeno vrijeme za period od godinu dana, osim u sektorima od posebnog javnog interesa, uz prethodnu saglasnost Vlade”, naglasila je Pribilović.

Ograničavanje, kako je pojasnila podrazumijeva privremenu zabranu, u ovom slučaju na dvanaest mjeseci, za objavljivanje javnih oglasa u cilju zasnivanja radnog odnosa, odnosno zapošljavanja u javnoj upravi. Svakako, dodaje, vodili su računa da utvrde i koji su to izuzeci kako bi obezbijedili normalno funkcionisanje sistema.

“Dakle, odsupanja od ovih mjera se odnose na: interni oglas, zamjenu privremeno odsutnog zaposlenog, imenovanje i postavljenje lica u skladu sa zakonom, započete postupke po osnovu javnih oglasa, radno angažovanje nezaposlenih lica u cilju sprovođenja mjera aktivne politike zapošljavanja u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast zapošljavanja (npr.javni radovi), radno angažovanje po osnovu projekata koji se finansiraju sredstvima EU ili donacija, poslove sezonskog karaktera, u skladu sa zakonom, izuzetno, Uži kabinet može odobriti dodatne, posebne izuzetke od ove mjere”, pojasnila je Pribilović.

Plan se implementira svega mjesec dana, ali na osnovu informacija kojima raspolaze Ministarstvo javne uprave, državni organi su već ozbiljno pristupili njegovoj implementaciji. Kao jedan od razloga, Pribilović vidi u činjenici da je Plan optimizacije dobio jednoglasnu podršku svih članova Vlade tokom rasprave na sjednici Vlade, što govori o tome da su u Vladi dali punu podršku da se ovaj proces realizuje.

Izvor: Analitika

640

Ostavite komentar