Do 2020. pet odsto manje zaposlenih

Do 2020. broj zaposlenih u državnoj upravi trebalo bi da bude smanjen za pet odsto, a u opštinama 10 odsto. To je projekcija Vladinog dvogodišnjeg plana optimizacije zaposlenih u javnom sektoru. Plan predviđa i da svi prekobrojni dobiju otpremninu ili kredit za samozapošljavanje. U Sindikatu javne uprave, međutim nijesu sigurni da će svi koji budu višak biti spremni da započnu posao u privatnom sektoru.

U javnoj upravi zaposleno je 51.480 radnika, podaci su Ministarstva javne uprave. A dvogodišnjim planom optimizacije, taj resor predvidio je smanjenje broja zaposlenih.

„U 2018. broj zaposlenih u javnoj upravi smanjiće se za 3 odsto, dok bi taj nivo na lokalno trebalo biti za 5 posto, a do 2020. na centralnom nivou iznos bi trebalo biti manji 5 posto dok je na lokanom nivou 10 odsto“, kazao je Goran Jovetić iz Ministartsva javne uprave.

Do oktobra biće poznati rezultati ankete zaposlenih koji su zainteresovani za sporazumni prekid radnog odnosa, a deficitaran i stručan kadar neće se anketirati. Oni koji budu odlazili iz javne uprave imaće pravo na otpremninu ili će moći da iskoriste neku od podsticajnih mjera za samozapošljavanje.

„U saradnji sa onim institucijama koji kreditno podržavaju početnike i one koji su već u biznisu da iznenađemo model da ona lica koja ostanu bez posla ili budu proglašeni tehnološkim viškom nađu svoje mjesto u privatnom sektoru“, kazao je Jovetić.

U Sindikatu javne uprave izričiti su da nema viška zaposlenih, već da je neophodno uraditi bolju preraspodjelu posla. Zadovoljni su što će radnici iz javne uprave odlaziti dobrovoljno ali ne i načinom njihovog obeštećenja.

„Upitno je koliko će svi ti pojedinci imati snage odnosno koliko će imati snage tržište da odgovori na njihovu volju da budu radno angažovani. Smatram da će pogotovo stariji ako budu delegirani, teško će naći uhljebljenje“, kazao je predsjednik Sindikata uprave i pravosuđa Nenad Rakočević.

Za sindikat je sporan moratorijum na zapošljavanje u državnoj upravi na određeno i neodređeno vrijeme u narednih godinu ali i prestanak radnog odnosa za one koji su zapošljeni na određeno vrijeme. Upozoravaju na neki od mogućih scenaria.

„Oni postojeći kadrovi će raditi pored svojih referata još dva ili tri, svi će da iziskuju prekovremeni rad, neiskorišćenje odmore, pauze, tužiće državu i država će na kraju negativan efekat“, naglašava Rakočević.

No, u Ministarstvu vjeruju da se to neće desiti. Objašnjavaju da predviđene mjere ne znače da nema novih zapošljavanja ali i da će svi koji rade na određeno vrijeme morati kući.

„Za sve one pozicije za koje se bude cijenilo da su neophodne postojaće prostor da se dozvoli dodatno zapošljavanje ili produžavanje ugovora“, naveo je Goran Jovetić.

Jovetić i Rakočević očekuju da će ukoliko se dosljedno ispoštuju predložene mjere javna uprava nakon 2020. biti još kvalitetniji servis građana i privrede.

786

Ostavite komentar