ZAPOLENI U OPŠTINI NIKŠIĆ FORMIRALI SINDIKAT

U organima druge najveće Opštine Crne Gore, Nikšiću, zaposleni su se organizovali i formirali sindikalnu organizaciju sa nazivom Sindikalna organizacija zaposlenih Opštine Nikšić. Nezadovoljstvo radom postojeće dvije sindikalne organizacije, koje su svedene na minoran broj članova, a njihov rad gotovo da i ne postoji, zaposleni su odlučili da formiranjem novog sindikata izađu u susret velikom broju nagomilanih problema zaposlenih u svim sektorima ove gradske uprave.

Za prvog predsjednika izabran je Aleksandar Bjeletić, zaposlen u Komunalnoj policiji Opštine, koga su kolege sa osnivačke i izborne Skupštine sindikata prepoznale kao osobu značaja i po ugledu i po kapacitetu.

Članovi ove novoformirane sindikalne organizacije su jednoglasno donijeli odluku da pristupe granskom Sindikatu uprave i pravosuđa CG, vjerujući u način i rezultate rada našeg sindikata. Definitivno i sindikalnu organizaciju i naš granski sindikat nakon početnog konstituisanja, očekuje period velikog zajedničkog upornog i nadamo se istrajnog rada i zalaganja, kako bi se decenijski zapušteni problemi zaposlenih u ovoj Opštini krenuli rješavati.

Brojnost je snaga svakog sindikata.

883