Pejović: Nedostatak kolektivne i lične zaštitne opreme izražen u većini Službi zaštite i spašavanja sjevernog regiona

Podaci iz Izvještaja o sistemu zaštite i spašavanja za 2021. godinu koji je nedavno usvojila Vlada Crne Gore pokazuju ono na šta godinama ukazujemo. Naime, od formiranja Strukovnog odbora vatrogasaca-spasilaca više puta smo javno ukazivali na nedostatke sistema zaštite i spašavanja a posebno na onaj dio koji se direktno odnosi na vatrogasce-spasioce kao njegove nosioce.

Nedostatak kolektivne a posebno lične zaštitne opreme je izražen u većini Službi sjevernog regiona Crne Gore. Mali i nedovoljan broj vatrogasaca-spasilaca uzimajući u obzir veličinu teritorija koje štite i moguće rizike i opasnosti te opseg operativnih djelatnosti koje imaju u svojoj nadležnosti. Takođe, Izvještaj ukazuje na nepovoljnu starosnu strukturu vatrogasaca-spasilaca obzirom da ih je najveći broj između 45-55 godina a značajan broj i preko 55 godina starosti. Smještajni kapaciteti značajnog broja Službi ne zadovoljavaju ni osnovne uslove. Ne manje značajan je materijalni položaj pa najveći broj vatrogasaca-spasilaca ima zaradu oko ili ispod prosječne zarade na državnom nivou uzimajući u obzir sve zakonima predviđene naknade i dodatke. I kao takve, zarade su neujednačene i razlikuju se od Službe do Službe. Poseban problem predstavlja loša zakonska regulativa ili prosto nedostatak zakonskih rješenja.

Svi navedeni problemi koji se prevashodno tiču onih čije interese zastupamo više puta su apostrofirani donosiocima odluka na lokalnom i državnom nivou sa malim učincima u njihovom razumjevanju i rješavanju.

Takođe, svi prethodno pobrojani nedostaci a koje je i sam Izvještaj o sistemu zaštite i spašavanja za 2021. godinu prepoznao posebno dolaze do izražaja prilikom situacija kojima svakodnevno svjedočimo kada su vatrogasci-spasioci prepušteni sami sebi a pomoć i učešće svih drugih minimalno.

Vjerujemo da ćemo u periodu pred nama kroz konačnu i zajedničku saradnju sa kolegama iz Sindikata vatrogasaca-spasilaca mnoge probleme početi rješavati na zadovoljstvo šire društvene zajednice i opšteg dobra.

Predsjednik Strukovnog odbora vatrogasaca-spasilaca Crne Gore

Ratko Pejović

892