ZAPOSLENIMA U UIKS-u VRAĆENO ODUZETO PO OSNOVU MINULOG RADA

Sindikat ZIKS-a i Sindikat uprave i pravosuđa CG od Januara mjeseca rade na vraćanju oduzetog dijela zarade za zaposlene u UIKS-u koji rade na poslovima sa posebnim uslovima rada, odnosno na dio zarade koji im je umanjen po osnovu primjene minulog rada na efektivan, a ne na penzijski, to jest na beneficirani radni staž kako je to bilo do početka 2022 godine. Pregovori su tada išli ka trajnom rješenju, dali kroz Granski kolektivni ugovor kako je bilo planirano sa predstavnicima 42 Vlade CG, ili kroz Kolektivni ugovor sa poslodavcem za UIKS, međutim tadašnji predstavnici ministarstva finasija ispali su neprincipijelni i nedostojni funkcija koje su obavljali.

Uvećanje zarada do 10 % po osnovu izmjene Odluke o dodatku na osnovnu zaradu za obavljanje poslova na određenim radnim mjestima u konačnom nije ničiji poklon, već kompezacija za nešto što je oduzeto. Ovakva ili slične situacije sigurno više neće biti prepuštene slučaju od strane naših sindikata. Vlada CG ili Ministrastvo finasija reagovali su tek kada su pripadnici Uprave policije digli galamu. Podsjećamo da su njima zarade po istom osnovu umanjene tek nakon Aprilske plate. Takođe podsjećamo poslodavce na aktivnosti sindikata Uprave i pravosuđa CG odnosno ZIKS-a u prošlosti kada je autokratija bila na svom vrhuncu.

Paradoksalna situacija je da Vatrogasci spasioci koji takođe imaju beneficirani radni staž, nikada nisu imali ova uvećanja, pa ni dan danas. Ovo je klasičan primjer diskriminacije kako na Vatrogasce spasioce gledaju i prošle i sadašnja vlast, te kako ih se sjete i cijene njihov rad tek kada su sezone požara i izbori.

SIndikat uprave i pravosuđa CG i Sindikat ZIKS-a očekuju prvenstveno od ministra finasija, zatim ministra pravde kao i direktora UIKS-a koji su svi pripadnici SNP-a, da pod hitno pristupe operaciji vraćanja od Januara mjeseca oduzetih dijela zarada, kao i potpisivanje Granskog kolektivnog ugovora, odnosno Kolektivnog ugovora kod poslodavca za UIKS, jer su povezivanje i dogovori sa kolegama iz Uprave policije i Vatrogascima spasiocima već ostvareni, te će se u budućnosti veoma brzo pristupiti zajedničkoj organizaciji raznih aktivnosti povodom mnogih drugih zahtjeva, a ne samo po osnovu prethodno navedenih.

1.011