OTVORENO PISMO PREDSJEDNIKU VLADE

Vjerujući da zbog obima i težine obaveza koju sa sobom nosi pozicija prvog ministra Vlade, često budete u situaciji da drugi procjenjuju ili preuzimaju odgovornost odlučivanja čak i veoma važnih državnih odluka, te da se često važnim pozicijama iz sličnih ili nekih drugih razloga dešavaju propusti. Obaveza mi je da Vam javno saopštim da ste donijeli jednu veoma lošu odluku, koja već ima svoje posledice, one najgore tek će doći na dnevni red, mora se istaći, u krajnjem ste Vi odgovorni.

Želim i čvrsto vjerujem, kako ja, tako i sve moje časne i poštene kolege iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija, da Vas je neko debelo obmanuo ili neistinito informisao, pa ste ističemo mnogo pogriješili kada ste izdali direktive za kadriranje pojedinaca visoko rukovodnog kadra, a iz kojih kao posledica proizilaze diskutabilne odluke o pozicioniranju ostalog rukovodnog kadra u ovoj ustanovi.

Dali ste preporuku postavljenja jedne od najvažnijih pozicija u zatvorskom sitemu Crne Gore, a niste bili svjesni, kao što niste pretpostavljamo ni sada, da ste prvobitno morali imati precizne i detaljne informacije o karakteristikama onoga koga ste predložili, ali sa relevenatnog i istinitog izvora. Vjerujemo čvrsto, da ne znate da je Vaš predlog za pomoćnika direktora UKIS-a bio i dalje je osnovano osumnjičen za razne nezakonite radnje, za šta postoje brojni dokazi i svjedoci. Kontinuitet sumnji prema nezakonitim radnjama od strane navedene visoko rukovodne osobe danas se novim pozicioniranjem i prema saznanjima, možda učlanjenjem u Vašu stranku, povećao do obima koji je isprovocirao ovo otvoreno javno obraćanje. O sumnjama o  nepočinstvima te kompromitovane osobe, odnosno gdje će se doći do potrebnih dokaza, od strane lično mene kao i velikog broja mojih kolega iz UIKS-a upoznat je direktor Rade Vojvodić, u određenoj mjeri i ministar Kovač, a posredno kao što znate potrudio sam se da bude direktno upoznata i Vaša pozicija.

Osobe sa takvim portfolijom morale su već biti procesuirane i biti u sličnom ambijentu kao bivša predsjednica Vrhovnog suda, sa kojom ovih dana isti funkcioner UIKS-a razgovara izdvojen i zatvoren sam sa njom u njenoj ćeliji. Ovakvih ili sličnih primjera ima puna vreća, a ističemo gospođa Medenica ne štrajkuje niti je najavljivala štrajk niti je pokušala ili najavila samopovređivanje.

Bili smo ubjeđeni da će reagovanje prema Ministru i Direktoru koje je prezentovano na vrijeme, biti dovoljno da se ne napravi jedna tako velika greška kao što je pozicioniranje ove osobe, međutim obje navedene  funkcije su  razoružano i nemoćno digli ruke u zrak i očima nas uputili ka vrhu Olimpa.

U svom dugodišnjem, čak više decenijskom radu u službi obezbjeđenja ZIKS-a, doživio sam zajedno sa svojim kolegama, pogotovo u vremenima stolovanja uprava Božidara Vuksanovića i Milana Radovića, takav  nivo organizovanog kriminala, anarhije i bezakonja, da nismo mogli vjerovati da se to može ponoviti. Nažalost trenutno stanje u UIKS-u je približno pomenutom. Danas za novac se tamo može sve završiti, a mnogi zaposleni različih službi i pozicija ove ustanove duboko su ogrezli o kriminal i korupciju. Mnogi pošteni, časni i iskusni službenici se ne pitaju ništa, bukvalno su im oduzeta ovlašćenja. Gledajući razne prizore, nemoćno i razočarano se povlače, odlaze na bolovanja ili ne daju doprinos radu koji bi trebalo da daju.

Kada se u jednom trenutku pojavila nada da će se sa nekim novim Vladama situacija u ovoj krucijalno važnoj državnoj ustanovi popraviti, eventualno dovesti u red nekim novim, zdravim, kompetentnim  kadrovima, obavezno sa strane, van zatvorskog sistema, mi imamo situaciju da se upravo stari kadrovi koji su i doveli UIKS u stanje haosa,   još više zacementiraju, odnosno apsurdno, oni sada  napreduju.

Gospodine Premijeru, ne postoji toliko važan državni interes koji može imati bilo kakvo opravdanje za postavljenje kompromitovane osobe na tako važnu poziciju.

Kada sam Vam nekada, kao poslaniku u prostorijama Skupštine prezentovao šta se u prošlim vremenima dešavalo u ZIKS-u, bili ste čvrstog stava da sa kriminalom nema kompromisa, borba protiv njega nema alternative, odnosno da protiv kriminala i korupcije moramo svi bezuslovno ratovati. Evo sada od Vas zahtjevaju svi časni i pošteni službenici UIKS-a da poštujete svoje nekadašnje i sadašnje riječi i stavove. Upravo trenutno radimo ono što ste nas savjetovali i što tražite od nas. Ovdje je u pitanju Vaš lični integritet, a bogami i potencijalno političko samopovređivanje.

Podsjećam Vas na naš sastanak sa tadašnjeg položaja Kordinatora službi bezbjednosti, kada smo od Vas tražili da reagujete u pravcu eliminisanja organizovanog kriminala i korupcije u Nacionalnom parku Skadarsko jezero. Epilog je bila istina za sve što smo tvrdili, te da smo sami iscrpnom dugotrajnom borbom djelimično uspjeli elimisati određene kriminogene elemente. Jedan broj njih ste nažalost trenutno rehabilitovali i pozicionirali u nekim ministarstvima.

Od kada je postojanja čovjeka, postoji borba dobra i zla. Ukoliko nema borbe sa strane dobra svijetom će zavladati tama. Vi ste sada Premijeru u poziciji da odlučite dali ćete dozvoliti da zlo i dalje  bitiše u UIKS-u. Poznati su nam planovi da se u budućnosti sadašnji pomoćnik inaguriše u direktora.

Dali ćete dozvoliti da kriminal kohabitira sa vlašću, ili će se raditi na ozdravljenju sistema, te kroz reformisano pravosuđe i istražne organe elimisati prljavštinu u ovom slučaju u UIKS-u,  jer način, kako su Vam to pretpostavljamo predstavili da se može uraditi nije pravi način, veoma perfidno Vas obmanjuju.

Nama je dosta više deklarativne priče ili ćutanja, dosta smo se nagledali i po svojoj grbači osjetili kako bezakonje gazduje zatvorom. Više nemamo ni strpljenja ni vremena za neke dugoročne pokušaje.

Iako je trenutna situacija Vlade veoma neizvjesna, od Vas se ipak očekuje da ne dozvolite štetu koja se nanosi UIKS-u svkodnevno jer i dalje imate moć pozicije.

Posebna važnost ogleda se u tome da je zatvorski sistem refleksija stanja u državi, svakoj državi. Postavlja se pitanje kakva je naša država gospodine Premijeru gdje ste Vi još uvijek njen prvi čovjek.

Ovim putem Vas obavještavamo i ja kao prvi sindikalac i moje mnogobrojne kolege koje su se organizovale i ujedinile povodom ovog velikog probema, da ćemo nakon ovog dopisa prema Vama, detaljno, sa dokazima, usmjerenjima i imenima predati informaciju Glavnom specijalnom tužiocu gospodinu Novoviću i tražiti od njega hitno reagovanje i procesuiranje.

Lično sam u prošlosti podnosio krivične prijave SDT-u protiv nekoliko bivših direktora ZIKS-a, kao i određenih članova njihovih rukovodstava. Te su prijave i dan danas negdje u fioci, a nadamo se da ove neće tako završiti. Ovakve ili slične intervencije kao što se može vidjeti nisu nam ni malo strane.

Ukoliko ne bude hitne reakcije od strane odgovornih relevantnih nivoa, kao što je između ostalog i Vaša uticajna pozicija, jer se svakim danom nanosi ogromna šteta državi i građanima u konačnom, sledeće obraćanje bit će upoznavanje javnosti sa svim sumnjama i dokazima o nepočinstvima nepomenika, odnosno prezentovat ćemo javnosti informaciju koju ćemo poslati GST Novoviću.

Sindikat uprave i pravosuđa CG

Predsjednik

Nenad Rakočević

                                                                                                                       

587