Predsjednica Skupštine sa predstavnicima Sindikata uprave i pravosuđa

Predsjednica Skupštine Crne Gore Danijela Đurović sastala se juče sa predstavnicima Sindikata uprave i pravosuđa Crne Gore.

Ističući da je kao predsjednica najvišeg zakonodavnog doma spremna da čuje sve eventualne inicijative kao i predloge na koje bi ukazali predstavnici Sindikata uprave i pravosuđa, predsjednica Đurović je konstatovala da će u opsegu koji joj to poslovničke odredbe dozvoljavaju podržati svaku aktivnost koja bi vodila pronalaženju potrebnih, korisnih i zakonitih rješenja.

Predstavnici Sindikata uprave i pravosuđa Crne Gore upoznali su predsjednicu sa načinom funkcionisanja ove organizacije, te ocjenjujući da je “trenutno sindikalni svijet neprecizan i nedefinisan kao i da interni akti funkcionišu kao zakonska regulativa”, sugerisali da bi bilo neophodno u najskorije vrijeme pristupiti izradi Nacrta Zakona o sindikatima.

Predsjednica se saglasila sa inicijativom Sindikata o potrebi izrade Nacrta Zakona o sindikatu, kao akta koji bi pravno i sveobuhvatno uredio unutrašnja pitanja funkcionisanja sindikalnih organizacija, ali i regulisao prava zaposlenih i poslodavaca u procesu sindikalnog organizovanja. U tom kontekstu ocijenila je da je dobar i kvalitetan sindikat najbolji reprezent zaposlenih.

Komentarišući predlog Sindikata, da je potrebno pristupiti izmjenama Zakona o zaradama u javnom sektoru, Zakona o štrajku i donošenja Zakona o sindikatima, te da bi bilo korisno da ova organizacija ima svog predstavnika u radnim tijelima koja bi radila na izradi nacrta, Đurović je naglasila da ovakve inicijative nijesu stvar dobre volje i podrške pojedinca već podrazumijevaju poštovanje procedura.

668