PREDSTAVNICI SINDIKATA SA NAČELNIKOM KOMUNALNE POLICIJE NIKŠIĆ

Predstavnici Sindikata Aleksandar Bjeletić predsjednik Sindikalne organizacije zaposlenih Opštine Nikšić i Nenad Rakočević predsjeдnik SUPCG održali su radni sastanak sa Načelnikom komunalne policije Nikšića Veselinom Čurovićem. Obzirom da su komunalni policajci ove opštine članovi sindikata SUPCG razgovor je vođen povodom problematike koja je zastupljena u ovoj službi.

Predstavnici sindikata su Načelnika upoznali sa planovima sindikata o objedinjavanju svih komunalnih policajaca i inspektora Crne Gore kroz formiranje strukovnog odbora za ove djelatnosti opštinskih službi, kako bi se u većem broju i sa većom snagom uhvatili u koštac rješavanja zajedničkih problema.

Takođe je gospodin Čurović upoznat sa planovima granskog sindikata o načinu rješavanja stambene problematike članova sindikata SUPCG iz svih opština Crne Gore, na način Stambene zadruge, jer u svim opštinama su zastupljeni naši članovi koji rade u raznim državnim i opštinskim organima i službama.

Sindikalci su takođe iznijeli plan iniciranja skorijeg sastanka sa predsjednikom Opštine Nikšić gospodinom Markom Kovačevićem, sa kojim se takođe namjerava razgovarati o gorućim problemima i načinima rješavanja istih.

787