RADNI SASTANAK SA DRŽAVNIM SEKRETAROM MINISTARSTVA FINANSIJA

Na radnom sastanku sa Državnim sekretarom Ministarstva finansija Milošem Medenicom, delegacija SUPCG Predsjednik Nenad Rakočević i Šef pravne službe sindikata Saša Šimun su delegirali aktuelne i akutne teme i problematike. Razgovaralo se prioritetno o Granskom kolektivnom ugovoru i obnavljanju procesa usaglašavanja i potpisivanja istog u najkraćem mogućem roku, uzimajući u obzir kolektivne godišnje odmore. Pored Granskog kolektivnog ugovora posebna pažnja je bila posvećena razgovorima o potpisivanju Kolektivnih ugovora kod poslodavca za Nacionalne parkove CG, UIKS, Sudove, Tužilaštva, kao i Specijalističke veterisnarske laboratorije. Razgovaralo se takođe o hitno potrebnom donošenju Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, kao i samoj proceduri donošenja. Delegacija ministarstva finansija je informisana da je pokrenut kolektivni spor pred Agencijom za mirno rješavanje radnih sporova za dug u kumulativnom iznosu od 2, 7 miliona, po osnovu razlike u neusaglašenim koeficijentima, odnosno saglasnosti za kolektivnoi ugovor za Nacionalne parkove CG. Zbog ozbiljnosti i hitnosti problema dogovoreno je brzo reagovanje od strane predstavnika Vlade CG odnosno resornih ministarstava.

Sindikat uprave i pravosuđa CG

667