ASOCIJACIJA ZAPOSLENIH U LOKALNIM UPRAVAMA SUPCG – IZABRANA PREDSJEDNICA „KATARINA PULETIĆ“

Za predsjednicu Asocijacije zaposlenih u lokalnim upravama, strukovnog tijela Sindikata uprave i pravosuđa CG, izabrana Katarina Puletić iz S.O. Opštine Kolašin

Strukovno tijelo koje se usko bavi tematikom i problematikom, kao i specifičnostima koje imaju zaposleni u lokalnim upravama Crne Gore “ Asocijacija lokalnih uprava CG “ pri SUPCG, je odbor koji zastupa impozantan broj zaposlenih koji dolaze iz opštinskih organa. Samim brojem pokazuje se ozbiljnost postojanja ovog odbora, od kojeg se na čelu sa novo izabranom predsjednicom očekuje dugoročan strateški aktivan rad, a u konačnom i rezultati.

Koleginica Katarina Puletić, intelektualka koja dolazi iz lokalne uprave Kolašin, opština koja trenutno doživljava nevjerovatan progres, je osoba sa posebnim elanom, mladošću i sindikalnom harizmom. Svoj doprinos će dati i u Glavnom odboru SUPCG, jer je sada po automatizmu postala član istog.

Sjednici Asocijacije prisustvovao je i predsjednik SUPCG Nenad Rakočević, predsjedavala je Sekretarka SUPCG Refadija Abdić , a na njoj se razgovaralo o bitnim dugoročnim planovima vezanih za interese članstva granskog sindikata, sa akcentom na rješavanje stambene problematike i dugoročnim aktivnostima vezanim za pomenutu temu.

435