CGO: Vlada krši prava zaposlenih u državnoj upravi

Centar za građansko obrazovanje (CGO) podnio je danas Ustavnom sudu Inicijativu za ocjenu ustavnosti i zakonitosti člana 167 Zakona o državnim službenicima i namještenicima, kojim je propisano da “novčana potraživanja iz rada nastala od 1. januara 2013. do dana početka primjene ovog zakona, zastarijevaju u roku od tri godine od dana početka primjene ovog zakona”, odnosno od 1. jula 2018.

U CGO navode da je ta odredba Zakona održavnim službenicima i namještenicima Crne Gore neustavna, nezakonita i neusklađena sa Zakonom o radu.

“Naime, član 123 Zakona o radu jasno propisuje da “novčana potraživanja iz rada i po osnovu rada ne zastarijevaju”, a primjenjuje se na sva zaposlena lica u državi Crnoj Gori, bez obzira gdje oni zasnivaju svoj radni odnos. CGO je svoju Inicijativu zasnovao na Ustavu, zakonima Crne Gore, kao i pravnom stavu Vrhovnog suda Crne Gore, ali i međunarodnim dokumentima koji obavezuju državu Crnu Goru”, ističu u toj organizaciji.

Kako dodaju, osporavana odredba da novčana potraživanja iz rada i po osnovu rada zastarijevaju za one koji rade u državnoj upravi je diskriminatorna i dovodi do nejednakog tretmana zapošljenih u državnoj upravi, direktno krši njihova ljudska prava, a može prouzrokovati i brojne zloupotrebe u sistemu državne uprave.

“Pravni je nonsens da različita prava po osnovu rada važe za zaposlene u biznis ili civilnom sektoru i za one zaposlene u državnoj upravi. Vlada Crne Gore je upravo 2008. prepoznala specifičnost novčanih potraživanja iz radnog odnosa i donijela važeći Zakon o radu kojim se posebno štiti pravo na novčano potraživanje zaposlenih. Sada Vlada sama sebe demantuje ovakvim Zakonom o državnim službenicima i namještenicima”, naglašavaju u CGO.

U posljednjem periodu, kažu, aktuelan je sve veći broj zahtjeva i sudskih sporova zaposlenih u državnoj upravi, koji se odnose na potraživanja iz minulog radnog staža.

“Takve zahtjeve i sudske sporove je trebalo prevenirati zakonom propisanom dinamikom isplate, kao i uspostavljanjem sistema odgovornosti za one rukovodioce koji su u svojim organima doveli do ovih problema. Umjesto toga, Vlada donosi nezakonitu odredbu sa retroaktivnim dejstvom, a koju je i Skupština podržala. Nema javnog interesa za ovakvu odredbu, a ovim se i sama Vlada pretvara u kršioca ljudskih prava, što u konačnici može skupo platiti. CGO vjeruje da Ustavni sud u što hitnijem roku treba razmotriti ovu Inicijativu i posljedično proglasiti ništavnim osporavanu odredbu kako bi se spriječilo sistemsko kršenje prava zaposlenih u državnoj upravi”, zaključuju u CGO.

734

Ostavite komentar