Delegacija Sindikata uprave i pravosuđa učestvovala na Međunarodnoj konferenciji radničkih sindikata u Turskoj

U Dijarbakiru (Turska) 10. januara 2018. godine održana je konferencija Međunarodne konfederacije radničkih sindikata, ICLM ( International Confederation of Labor Movement ), gdje je organizator i domaćin skupa bio Turski Sindikat državne uprave i lokalne samouprave (Bem-Bir-Sen), koji je ujedno slavio i 24 godine postojanja.

Poziv za pomenutu konferenciju dobio je i Sindikat uprave i pravosuđa CG, gdje je naša delegacija svojim izlaganjem istakla koji su aktuelni problemi naših članova odnosno radnika u Crnoj Gori uopšte, a takođe smo prisutne upoznali sa karakteristikama i istorijom našeg sindikata, kao i države Crne Gore.

Sa preko 50 predstavnika Sindikata sa teritorije tri kontinenta, Evrope, Azije i Afrike na konferencji je poseban značaj dat zajedničkoj problematici radnika i Sindikata, kao i aktuelnoj svetskoj situaciji u kojoj se nalaze naše kolege radnici, vezanoj konkretno za ratove, terorizam i aktivnostima za postizanje mira.

Konferenciji su prisustvovali i predstavnici grupacije ROSUP-a ( Regionalni odbor sindikata uprave i pravosuđa ) ili Sindikata iz Bosne i Hercegovine, Makedonije, Srbije i Crne Gore.

682

Ostavite komentar