DOPIS Strukovnog odbora vatrogasaca – spasilaca Crne Gore predsjedniku Vlade Crne Gore, g-dinu Dušku Markoviću

Poštovani,

Ispred Sindikata Uprave i Pravosuđa Crne Gore, odnosno Strukovnog odbora Vatrogasaca-Spasilaca Vam se obraćamo kako bi Vas informisali o formiranju istog strukovnog odbora, konstituisanju njegovih organa i izboru Pejović Ratka Vatrogasaca – Spasioca, pripadnika Službe Zaštite i spašavanja Opštine Pljevalja za njegovog Predsjednika.

I prije samog formiranja odbora mi smo preduzeli određene radne aktivnosti u okviru svoje prirode posla, a u poslednje vrijeme kada su Vatrogasci – Spasioci zbog ogromnih požara bili u centru interesovanja javnog mijenja imali smo medijske istupe koji su bili u namjeri upoznavanja javnosti i skretanje pažnje nadležnih nivoa na težak položaj i materijalni status Vatrogasaca – Spasilaca Crne Gore.

Obavješteni smo, odnosno dobili smo dopis od strane druge sindikalne grupacije Vatrogasaca – Spasilaca, sa kojima koordiniramo, da su se obratili Vama sa zahtjevom za uvećanje zarada na nivou Crne Gore na način što će biti uvećan i usaglašen za sve Vatrogasce – Spasioce u Državi jedinstven koeficijent složenosti poslova u visini od 5,1. 

Ovim putem Vam se i mi obraćamo sa istim zahtjevom, jer smo to već medijski najavili i dali poseban akcenat na veoma malu prosječnu visinu zarade na nivou svih lokalnih samouprava, koja se kreće od 300 do 400 eura.

Trenutna i aktuelna situacija alarmantnih požara u cijeloj Crnoj Gori, izbacila je u prvi plan težak i opasan posao koji obavljaju ovi ljudi, kojima je i više nego često ugrožen i život i zdravlje, a sa druge strane nisu adekvatno ni cijenjeni ni plaćeni.

Ovom prilikom  upućujemo Vam zahtjev ispred Vatrogasaca – Spasilaca, članova Sindikata Uprave i Pravosuđa CG, odnosno našeg odbora da se uveća i usaglasi koeficijent složenosti poslova na 5,1 za sve vatrogasce, na nivou svih lokalnih samouprava u Crnoj Gori.

Sa poštovanjem,

            Predsjednik                                                                      Predsjednik SU&PCG 

      Strukovnog Odbora                                                                   Nenad Rakočević

    Vatrogasaca – Spasilaca           

          Pejović Ratko 

527

Ostavite komentar