OBAVJEŠTENJE SINDIKALNIM ORGANIZACIJAMA – PREDSJEDNICIMA

Obavještavamo sve sindikalne organizacije članice Sindikata Uprave i Pravosuđa Crne Gore da shodno odlukama na našim organima nacrt odnosno radnu verziju ili nacrt Kolektivnog ugovora kod Poslodavca možete preuzeti na fajlu ispod, kako bi u nju stavili svoje predloge i upodobili ih sa specifičnostima posla u vašoj radnoj organizaciji.
Gotovu verziju predloga kolektivnog ugovora zajedno sa pisanom inicijativom u kojoj će pored imena članova pregovaračkog tima ispred Sindikalne Organizacije biti i zahtjev da suprotna strana formira svoj pregovarački tim, treba dostaviti Poslodavcu koji je dužan da u roku od petnaest dana odgovori na pokrenutu inicijativu.

Sa poštovanjem.

Predsjednik SU&PCG                                                                                                                
Nenad Rakočević

506

Ostavite komentar