FORMIRANA SINDIKALNA ORGANIZACIJA MINISTARSTVA TURIZMA I ODRŽIVOG RAZVOJA

U petak 17. novembra formirana je Sindikalna organizacija Ministarstva turizma i održivog razvoja na način što je došlo do integracije Sindikata Agencije za zaštitu životne sredine i ostalih zaposlenih u Ministarstvu turizma koji nijesu bili sindikalno organizovani iz razloga jer je već pomenuta Agencija pripojena Ministarstvu turizma tek prije skorijeg vremena.

Zaposleni u Ministarstvu su na izbornoj skupštini za Predsjednicu Sindikalne organinizacije izabrali Svetlanu Živković  kao i pet članova Izvršnog, odnosno tri člana Nadzornog odbora.

Sindikat u Ministarstvu turizma je nastao kao potreba zaposlenih da na taj način pokušaju poboljšati svoj radno pravni, odnosno socio-ekonomski status, gdje je fokus stavljen na poboljšanje visine plata i rješavanja stambene problematike.

Ugledajući se na druga Mistarstva koji su članovi, tako su svi prisutnina izbornoj skupštini potvrdili izbor da i u budućnosti  budu dio Sindikata uprave i pravosuđa Crne Gore i Saveza Sindikata Crne Gore, gdje su ispred ovih organizacija na dan izbora, kao i nedelju dana ranije na dogovornom sastanku zaposlenih bili prisutni Predsjednik i Sekretar SUPCG Nenad Rakočević i Predrag Spasojević.

595

Ostavite komentar