GLAVNI ODBOR SINDIKATA UPRAVE I PRAVOSUĐA CRNE GORE PREDLOŽIO KANDIDATE ZA KONGRES SSCG

Na sjednici Glavnog odbora Sindikata uprave i pravosuđa koja je održana 12.marta u Kotoru shodno odlukama Skupštine Saveza sindikata Crne Gore za pripremu i održavanje kongresa 28. aprila predloženi su kandidati. Za generalnog sekretara predložen je Duško Zarubica, za Nadzorni odbor je predložena Srđana Milićević koja je i do sada obavljala tu funkciju, a za članove Statutarne komisije predloženi su Stanimirka Bela Radošević i Predrag Spasojević.
Nakon usvojen finansijskog izvještaja za prošlu godinu, na sjednici Glavnog odbora ovog granskog sindikata raspravljalo se o novom Zakonu o zaradama u javnom sektoru koji je nedavno stupio na snagu. Na zahtjev sindikalnih organizacija u pravosuđu amandmanskim djelovanjem izmijenjen je dio zakona koji se odnose na zarade u grupi D za zaposlene u sudstvu i tužilaštvu.
„Shodno novom zakonu obavezni smo i da vršimo izmjene granskog kolektivnog ugovora Sindikata uprave i pravosuđa kako bi ga uskladili sa novim zakonom“ kazao je predsjednik Sindikata uprave i pravosuđa i generalni sekretar Duško Zarubica.
Iako je odluka njegovog glavnog odbora, kako je dodao, da može dvije godine da obavlja i funkciju generalnog sekretara i predsjednika Sindikata uprave i pravosuđa, ako bude izabran za genereralnog sekretara SSSG prepustiće funkciju predsjednika Sindikata uprave i pravosuđa nekom drugom.
Kongres se inače odvija na inicijativu upravo sadašnjeg generalnog sekretara Duška Zarubice zbog svih dešavanja u SSCG.
„Neophodno je da se potvrde svi organi zbog svega što se dešavalo u SSCG, da bi taj kongres doprinio većem jedinstvu i usvajanju određenih rezolucija. Ovaj kongres će unaprijediti rad SSCG u budućnosti gdje ćemo se posvetiti onim pravim sindikalnim pitanjima odnosno problemom zaposlenih i poboljšanjem položaja zaposlenih“ kazao je Zarubica.

12.03.2016.

610

Ostavite komentar