Nema zaštite za zviždača u ASK-u – Agencija odbila zahtjev Drakića

Izvor – Vijesti

Imajući u vidu da je prijavom obuhvaćen veliki broj zaposlenih u Agenciji, a cijeneći potencijalni sukob interesa i kadrovske kapacitete u Agenciji, Agencija ne može postupati u predmetnom slučaju, stoji u obavještenju Dušanu Drakiću. U odgovoru “Vijestima” iz te institucije, pak, tvrde da je postupak u toku.

Agencija za sprečavanje korupcije odbila je da zaštiti zviždača iz te institucije Dušana Drakića, a o tome ga obavijestila 12. januara, gotovo pola godine nakon što je podnio zahtjev za zaštitu.

Iz Agencije kojom rukovodi Jelena Perović, međutim, “Vijestima” je juče odgovoreno da je “postupak u toku”.

U obavještenju koje je Drakiću otpravljeno 12. januara stoji da “Agencija ne može postupati u predmetnom slučaju”.

Drakić je zaštitu, odnosno status zviždača tražio nakon što je upozorio na moguće postojanje korupcije u toj ustanovi.

Prijava se odnosi na to što je u septembru 2021. godine u okviru Agencije formirana Radna grupa za utvrđivanje i sačinjavanje liste javnih funkcija u Crnoj Gori, koju su činili između ostalih šefica Radne grupe, pomoćnica direktorice i članovi, predsjednik Savjeta, direktorica Agencije i drugi pomoćnik direktorice.

Za rad u tom tijelu, pisale su “Vijesti” ranije, članovi su mjesečno primali apanažu od 400 eura mjesečno.

Protiv Drakića i više njegovih kolega koji su kasnije postali dio Sindikalne organizacije ASK-a poveden je disciplinski postupak, a većina njih je suspendovana.

Oni su krajem godine tražili da postupanje Jelene Perović ispita i Specijalno državno tužilaštvo.

“Dana 25. septembra 2023. obratili ste se Agenciji za sprečavanje korupcije sa zahtjevom za zaštitu zviždača, koji je upućen uz prijavu koja je Agenciji dostavljena istog dana i zavedena pod brojem 03-02-162-23. Imajući u vidu da je prijavom obuhvaćen veliki broj zaposlenih u Agenciji, a cijeneći potencijalni sukob interesa i kadrovske kapacitete u Agenciji, ovim putem Vas obavještavamo da Agencija ne može postupati u predmetnom slučaju, te smatramo cjelishodnim da Vas uputimo na mogućnost podnošenja zahtjeva za sudsku zaštitu zviždača u skladu sa članom 68 Zakona o sprečavanju korupcije”, stoji u obavještenju, koje potpisuje direktorka Perović.

Drakić je juče “Vijestima” kazao da se “teško demokratskim sredstvima boriti protiv autokrate koja je privatizovala instituciju i koja ne odgovara nikome u sistemu”.

“Tako imamo situaciju da su oni u mogućnosti da urade šta hoće i da tumače selektivno zakon, bez ikakvog straha od posljedica. Duže od šest mjeseci od moje prijave za sumnju u zloupotrebe sadašnje direktorice Agencije i bivšeg predsjednika Savjeta Agencije (Momčilo Radulović) nemamo institucionalni odgovor na iznijete sumnje, a zviždač, iako ima pravo na zaštitu propisanu zakonom, trpi posljedice od iste te institucije”, kazao je Drakić.

Prema njegovim riječima, najviše čudi to što ga je institucija obavijestila dopisom tek nakon šest mjeseci da ne može postupati po njegovoj prijavi.

“…Niti mi pružiti zaštitu, iako joj je to u opisu osnovnih nadležnosti, pa nije jasno šta se to promijenilo u međuvremenu”, poručio je Drakić.

Prema dokumentaciji o formiranju radne grupe, koju je ASK odbio da ostavi nevladinom sektoru, a u koju su “Vijesti” neposredno ostvarile uvid, utvrđivanjem liste javnih funkcija bavi se 11 osoba. Šefica radne grupe je pomoćnica direktorke Nina Paović, a članovi direktorka Jelena Perović, bivši predsjednik Savjeta Agencije Momčilo Radulović, kao i zaposleni u toj instituciji Boris Vukašinović, Jasmina Maraš, Marina Mićunović, Marko Škerović, Veljo Brajković, Milena Kustudić, Stefan Radunović, Snežana Đuretić i Milena Lekić. Visina mjesečne naknade iznosila je 400 eura po članu radne grupe, odnosno više od 50.000 eura na godišnjem nivou.

“I tako danas ni nakon 20 godina od postojanja pojma javni funkcioner u Crnoj Gori i tri godine rada direktorice i dva pomoćnika na tome i sticanjem dodatnih naknada zbog tog ‘rada’ mi i dalje ne znamo koje su to javne funkcije koje podrazumijevaju da je lice koje ih zauzima javni funkcioner. Sada je osnovno pitanje, na koje uporno ne dobijamo odgovor društva i institucija, kako spriječiti korupciju u Agenciji za sprečavanje korupcije, odnosno kako obezbijediti odgovornost menadžmenta institucije, na koju poziva i izveštaj Evropske komisije”, zaključio je Drakić.

“Prijavi korupciju, zaradi suspenziju”

Drakić podsjeća da Perović uporno ponavlja da je Agencija najbolje ocijenjena institucija u Crnoj Gori u izvještaju EK za poglavlje 23.

“U tom duhu je i nova kampanja Agencije pod sloganom ‘Prijavi korupciju. Budi heroj’. Slogan upućuje na odredbe Zakona o sprečavanju korupcije kojim je propisano da svako može i treba da prijavi sumnju u korupciju Agenciji, koja će te navode ispitati i donijeti odgovarajuće mišljenje. Šta može da očekuje zviždač nakon što to uradi? U mom slučaju da već narednog dana podnesu izmišljeni disciplinski postupak, da ga degradiraju na šest mjesta nižu poziciju, da ga suspenduju sa posla i da koriste svaku priliku da ga diskredituju kod međunarodnih partnera i u javnosti”, upozorio je Drakić.

Od 69 prijava, u četiri slučaja ugrožen javni interes

Agencija je juče objavila dokument pod nazivom “Rezime rezultata rada u 2023”, prema kojem je prošle godine u radu pred Agencijom bilo ukupno 382 prijave zviždača, uključujući i 192 prijave iz prethodnog perioda.

“Tokom 2023. godine, Agencija je okončala 69 postupaka po prijavama zviždača, od kojih je u četiri utvrđeno postojanje ugrožavanja javnog interesa (u sistemu pravosuđa i organu lokalne samouprave, kao i dva na državnom nivou). Agencija je dala ukupno osam preporuka zakonskim obveznicima za unapređenje transparentnosti i otklanjanje korupcijskih rizika”, navode iz Agencije u dokumentu, dodajući da su dvije preporuke realizovane, pet nije, dok rok za realizaciju jedne dospijeva u periodu koji slijedi.

295