Održan sastanak u Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta

Predstavnici Sindikalne organizacije Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta predsjednica i član izvršnog odbora Vesna Gajević i Mladen Bigović sa predsjednikom SUPCG Nenadom Rakočevićem održali su danas sastanak sa Državnim sekretarom pomenutog Ministarstva Miroslavom Anđelićem.

U jednom konstruktivnom duhu sastanak je vođen prvenstveno na temu predloga novog Pravilnika o sistematizaciji i organizaciji radnih mjesta, odnosno Kolektivnog ugovora kod poslodavca.

Takođe razgovor se vodio i o problematici same procedure toka realizacije ovih akata.

1.809