Rakočević Marini Jočić: Vlast je opasna bolest

Jedna od najtežih zaraznih virusnih bolesti koje može da zadesi čovjeka je bolest zvana vlast. Ova bolest živom biću izobliči i dušu i osobenosti. Nažalost od ove se bolesti zarazila i predsjednica Upravnog odbora Javnog preduzeća Nacinalni parkovi Crne Gore Marina Jočić.

Na presu održanom u petak 5.03.2021.god. profesinalna predsjednica Upravnog odbora, kao što je onomad neđe bio i Božo Vuksanović na koga je ista, odnosno partijski isti, zbog identične funkcije koju je obavljao bacali drvlje i kamenje, je organizovala  jednu lično promotivnu predstavu.

Onome ko dobro poznaje situaciju u parkovima pomenuta predstava nije postigla toliko željeni efekat, sa naznakom na krivičnu prijavu od nekoliko hiljada eura.

U svom izlaganju je istinito spomenula sindikat Uprave i pravosuđa CG, odnosno krivičnu prijavu koju sam podnio protiv bivšeg direktora Elvira Klice, iz razloga grubih kršenja zakona i to u vremenu najveće moći njega i njegove partije.

Da profesinalna predsjednica upravnog odbora želi boljitak Javnom preduzeću Nacionalni parkovi ona bi se fokusirala na istraživanje gdje su enormno veće količine novca, ako ih poredimo sa visinom novca iz njene krivične prijave.

Usput zarad lične znatiželje i interesa građana Crne Gore pitao bih kolika je zarada profesinalnoj predsjednici Upravnog odbora, kao i koja je to toliko važna količina posla koji ona obavlja. Pitao bih profesionalnu predsjednicu zašto sjedi na isti način u naštelovanoj naslijeđenoj funkciji njenih prethodnika koju bespotrebno plaćaju svi građani. Podsjećamo je da se nekada  javno od strane njene partije osuđivala zloupotreba ovakvih izmišljenih pozicija.

 Vlast je opaka bolest.

Profesinalna predsjednica Marina Jočić, inače alfa i omega Nacinalnih parkova, optužuje Elvira Klicu za partijsko zapošljavanje, što je u potpunosti opravdano, jer je to predstavljalo grubo kršenje zakona u dijelu nezakonitog trošenja materijalnih sredstava države Crne Gore.

Pitam onda da li treba da se podnese krivična prijava i protiv direktorice Jelene Kljajević, žrtvenog elementa predsjednice Upravnog odbora, jer je do sada zaposlila mimo zakona kako smo javno informisani, 12 novih osoba, odnosno da li treba podnijeti krivičnu prijavu protiv čitavog Upravnog odbora jer novim Pravilnikom o sistematizaciji radnih mjesta planiraju da prošire broj zaposlenih za još 45, kako smo takođe javno informisani.

Ova situacija veoma podsjeća na partijsko ponašanje i grubo kršenje zakona koje su primjenjivali i njihovi prethodnici, a paradoks je da ih oni sada za isto to javno prozivaju i optužuju.

Novo rukovodstvo Nacionalih parkova je u obavezi da obrazloži kako su ponovo zaposlili osobu u Nacinalnom parku Skadarsko jezero, odnosno moraju objasniti njegovo ponovno postavljanje na mjesto Šefa Službe zaštite ovog parka, ako se uzme u obzir vrijeme i rezultati njegovog prošlog trogodišnjeg rada na toj poziciji 2016, 2017, 2018. godine. Lako se može primjetiti ogromna količina manje naplaćenog novca za turističke karte uporedno sa 2019. godinom kada je naplaćeno 580.016 eura, kada pomenuti nije bio na poziciji šefa. U navedenom trogodišnjem periodu ukupan iznos razlike sredstava iznosi 835.444 eura, ili 315.162 eura za 2016, 318.570 eura za 2017. i 201.712 eura za 2018. godinu. Da li ovdje ima elemenata za pokretanje krivične istrage, sve su prilike da ima.

Međutim profesionalna predsjednica Upravnog odbora lično promotivno podnosi krivičnu prijavu za nekih tričavih par hiljada eura, a ne provjerava prethodne radne ili novčane rezultate svog štićenika, ne provjerava koliko puta i za koja krivična djela je isti osuđivan, ne provjerava da li je isti prije svih izbora, pa i ovih poslednjih vršio pritisak na zaposlene JPNPCG u korist svoje tadašnje partije Socijaldemokrata, ne provjerava zašto je isti dobio otkaz u USA ambasadi, ne kontaktira tužilaštvo kako bi provjerila koliki je broj prijateljski skinutih krivičnih prijava podnijeto protiv njega, ne provjerava na koga se sve vode nekretnine zaposlenih sa mizernim zaradama pa i njega, ne provjerava mnogo šta svestrana osoba u vidu profesinalne predsjednice.

Ovom prilikom želim upoznati javnost da je prošla uprava na čelu sa Elvirom Klicom potpisala ugovor sa Nevladinom organizacijom Carp sekjuriti group, koji je u međuvremenu istekao, gdje su istoj organizaciji mjesečno uplaćivana pozamašna sredstava za zarade angažovanih članova te NVO. Plate su uplaćivane za oko desetak ljudi iz Carp sekjuriti group čiji je zadatak bio da patroliraju zajedno sa lovočuvarima i ribočuvarima iz nacionalnog parka. Ono što je zanimljivo je da je to opis poslova zaposlenih iz Nacinalnog parka Skadarsko jezero, gdje su mjesečna primanja onih časnih i poštenih radnika mizerno mala. 

Ugovor je sa sobom nosio bespotrebno bacanje novca građana, koji se mogao preusmjeriti na uvećanje zarada zaposlenima u JPNPCG, međutim ovo je interesantno iz razloga jer je pozadina istog ovog ugovora veoma mistična. Istražni i ostali nadležni državni organi bi trebalo malo da se pozabave ovim slučajem.

Vezano za pomenutu NVO, pozivam predsjednicu Marinu Jočić i Državnog sekretara u resornom ministarstvu da javno saopšte zašto njih dvoje zajedno sa bivšim i sadašnjim šefom službe zaštite Skadarsko jezero trenutno forsiraju sklapanje novog bespotrebnog i štetnog ugovora sa ovom istom Nevladinom organizacijom, te pitam da li predstavnici ove NVO možda posjeduju sjutra određeni viralni inkriminišući materijal neke  važne persone iz misterioznog lanca interesnih osoba.

U skladu sa zakonskim regulativama tražiću od Uprave JPNPCG da mi dostave pored ugovora sa pomenutom NVO i ugovor sa advokatskom kancelarijom Radulović iz Podgorice koju je angažovala za zastupanje pravnih interesa prošla uprava Elvira Klice.

Građane i mene lično zanima koliko je koštalo do sada po godinama, odnosno mjesecima to zadovoljstvo, ako se uzme u obzir da samo u upravnoj zgradi JPNPCG ima diplomiranih pravnika koji se na prste dvije ruke ne mogu izbrojati.

Takođe ovim putem pitam profesionalnu predsjednicu da objasni zašto je novo rukovodstvo na čelu sa njom i dalje nastavilo da sarađuje sa pomenutom advokatskom kancelarijom, ako se pouzdano zna da su mjesečni troškovi koje naplati ova kancelarija nerealno veliki, a taj isti novac plaćaju građani Crne Gore. Zašto sadašnja uprava nije raskinula ovaj skupi štetni ugovor, jer za to itekako postoji zakonska mogućnost.

Na Skadarskom jezeru je trenutno aktivno šest agregat grupa, koje svakodnevno komotno u sred bijelog dana izlovljaju ogromne količine ribe. Postoje čak viralni snimci krivolova, na kojima su neki najbliži srodnici pojedinih lovočuvara, a rukovodstvo Nacionalnog parka Skadarsko jezero iz nekog veoma važnog razloga to ne vidi, zanimljivo.

Zašto se dva bratsvenika sa debelim krivičnim dosjeima i dalje od strane profesinalne predsjednice primarno i tvrdo čak i posle mnogo godina drže na pozicijama prva dva rukovodeća mjesta na Skadarskom jezeru. Samo po sebi mi se postavlja pitanje da predsjednica nema kakve krvne veze sa  plemenom Kuči.

Podsjećam da svi ovi veliki prethodno navedeni problemi moraju da podliježu određenim zakonskim normativama i procedurama, materijala ima još u neiscrpnim količinama. Isti su delegirani kao što je poznato lično potpredsjedniku Abazoviću koji je prvi čovjek bezbjednosti države i koji je prvi čovjek partije koja se upravo bavi problemom očuvanja životne sredine i prirodnih bogatstava. Od njega nažalost nije bilo nikakve reakcije. Delegirano je takođe i premijeru Zdravku Krivokapiću koji izgleda veoma slabo čuje, delegirano je takođe i ministru Sekuloviću koji je vjerovatno predmet dodijelio Lazoviću koji negdje nestade.

Postavlja se pitanje šta običan građanin da radi kod državnih organa kako bi riješio neki svoj krucijalni životni problem, kada se ovako važne i opasne situacije, činjenice i dokazi koji su tu pored, tik ispred njihovog nosa  namjerno ne vide. Vlast je opasna bolest – stoji u reagovanju koje nam je dostavio Nenad Rakočević, predsjednik Sindikata uprave i pravosuđa Crne Gore.

Izvor: PV Informer

1.485

Ostavite komentar