Rakočević – Većim otpremninama riješiti višak zaposlenih

Predsjednik Sindikata uprave i pravosuđa Nenad Rakočević ocijenio je za Dan da je neophodna reforma javne uprave, ali da ona mora pratiti ozbiljniji rad Vlade koja je za prva tri mjeseca pokazala visok stepen neodgovornosti prema predstavnicima zaposlenih.

Rakočević je uputio i novu urgenciju izvršnoj vlasti da se izmijeni Odluka o otpremnini zaposlenih u javnom sektoru.

Izmjenom ove odluke traže veće otpremnine za radnike u javnom sektoru koji bi bili proglašeni tehnološkim viškom.

“Odluku izmijeniti na način da zaposlenom u slučaju proglašenja tehnološkim viškom pripada otpremnina u visini od 12 bruto zarada zaposlenog ili 12 prosječnih bruto zarada u Crnoj Gori, u zavisnosti šta je povoljnije za zaposlenog, uvećana za svaku godinu započetog radnog staža, i to: do pet godina radnog staža 600 eura po započetoj godini radnog staža; od pet do 10 godina radnog staža 900 eura po započetoj godini radnog staža, od 10 do 30 godina radnog staža 1.000 eura po započetoj godini radnog staža; od 30 do 35 godina 700 eura po započetoj godini radnog staža; a od 35 do 40 godina 600 eura po započetoj godini radnog staža. Drugi zahtjev je da Vlada, u saradnji sa Investiciono-razvojnim fondom i Sindikatom uprave i pravosuđa, definiše poseban program povoljnog kreditnog paketa prevođenja viškova zaposlenih službenika i namještenika u realni sektor”, predlaže Rakočević.

Kaže i da sve indicije ukazuju da je i ova vlast nastavila sa praksom prethodnika.

“U javnoj upravi na jednog radnika idu tri neradnika, koja ili ne znaju ništa da rade ili neće jer su tu dovedeni partijski. To je recidiv prošlosti, ali bojim se da se sa tom praksom nastavlja, jer se zapošljavaju novi ljudi, po partijskom ključu naravno, a i oni stari ostaju”, upozorava Rakočević.

Dodaje da su Vladi predložili model racionalizacije po kojem u pojedinim službama u državnoj upravi može doći do smanjenja radnika na dobrovoljnoj osnovi, uz otpremnine.

Ističe da, ukoliko Vlada ne pokaže odgovornost u radu, mogu očekivati radikalne mjere koje uključuju proteste, ali ih u tome, za sada, sprečavaju i epidemiološke mjere.

“Tražimo da se povećaju plate zaposlenima. Nama se govori kako nema novca, a na drugoj strani se zapošljava. Znači para ima. Stoga treba detektovati gdje ima previše zaposlenih jer takve službe postoje, ali i one koje imaju manjak. Zato treba raditi prvo raspodjelu, da se popune deficitarne službe”, smatra Rakočević.

Kaže da uprkos zahtjevu koji su poslali Vladi, a koji se odnosi na poboljšanje položaja radnika u javnom sektoru, povećanje zarada, uvažavanje sindikata ne dobijaju nikakav konkretan odgovor.

“Vlada jedan ignorantski odnos. Oni, navodno, nisu znali da smo im mi slali dopise, što je teško povjerovati. Imali smo sastanak sa ministrom Vladimirom Leposavićem koji nam je ulio neku nadu, ali je ona srušena već sjutradan kada je na drugi sastanak poslao šefa kabineta i savjetnika, kojima smo mi držali predavanje o javnoj upravi. Tada su nam najavili sastanak sa ministarkom javne uprave Tamarom Srzentić, za koji su nam rekli da treba da ga potvrde, a to nijesu uradili. Ministarka je došla na taj sastanak, ali nismo mi jer nam nije rečeno da dođemo iako smo se interesovali. Postoji ozbiljan problem u organizaciji koji moraju rješavati”, istakao je Rakočević.

Nenad Rakočević dodaje da su Vladi inicirali preporuke u vezi sa primjenom Uredbe organizaciji i načinu rada državne uprave i Zakona o izmjenama Zakona o državnim službenicima i namještenicima.

Preporuka je da se u ministarstvima i drugim organima koji imaju sindikalnu organizaciju predstavnici sindikalne organizacije pozovu od starješine i uključe u postupak donošenja novih pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji.

“Da se u onim ministarstvima i organima u kojima zaposleni nijesu sindikalno organizovani pozovu zaposleni da odrede predstavnika zaposlenih koji bi ispred njih konsultativno učestvovao u postupku donošenja novih pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji. Preporučujemo da u skladu sa pozitivnim propisima starješina zatraži, a potom i razmotri mišljenje i predloge sindikata na predlog novog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji u skladu sa članom 193 Zakona o radu. Takođe, da Vlada Crne Gore izvrši izmjene Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave”, kaže Rakočević.

Izvor: Dan

1.488