Održan sastanka sa Delegacijom EU u Crnoj Gori

U sklopu svojih radnih aktivnosti delegacija Sindikata uprave i pravosuđa CG je održala sastanak sa predstavnicima  Delegacije Evropske Unije u Crnoj Gori.

Na veoma konstruktivnom sastanku razgovarano je o položaju i problemima koje dotiču članove i sami Sindikat uprave i pravosuđa CG.

Delegacija sindikata je detaljno upoznala predstavnike EU sa situacijom u sindikatu, pritiscima i opstrukcijama od strane pojedinaca iz dijela poslodavaca, njihovim imenima i načinima na koje to rade.

Takođe je razgovarano i o krucijalnim problemima vezanih za procese usaglašavanja, odnosno pregovaranja važnih zakona, kolektivnih ugovora i položaja radnika vezanih za sve prethodno navedeno.

Zaključeno je da je problematika opšte poznata, kao i da sve to itekako utiče na pristupne pregovore, ili konkretno na  na poglavlje 19 koje obuhvata područje Pravne tekovina Evropske unije u oblasti socijalne politike i zapošljavanja.

 Akcenat razgovora povodom poglavlja 19 je stavljen na oblasti radnog prava, sigurnosti na radu, diskriminacije, jednakosti i socijalnog dijaloga.

Sindikat je upoznao sagovornike da će preko svojeg članstva u EPSU – Evropska konfederacija sindikata javnih uprava, odnosno njihovim zastupnicima u Parlamentu EU, kao i direktnim obraćanjem sjedištu EU, upoznati pomenute adrese sa svim pomenutim problemima koje pritiskaju naše članove i sindikat.

685

Ostavite komentar