ODRŽANA JOŠ JEDNA RUNDA PREGOVORA

Cijenjenim članovima Sindikata uprave i pravosuđa CG

Upoznajemo Vas da su nakon stupanja na snagu Zakona oizmjenama i dopunama Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru („Službeni
list Crne Gore“, br. 152/22 od 30.12.2022), putem kojeg je predviđeno regulisanje koeficijenata za zarade zaposlenih kroz Granski kolektivni ugovor, nastavljene aktivnosti Sindikata uprave i pravosuđa Crne Gore u vezi sa definisanjem koeficijenta za zarade zaposlenih i uređivanje dijela odredaba ispregovaranog teksta Granskog kolektivnog ugovora za oblast uprave i pravosuđa u odnosu na pojedina rješenja iz novog Opšteg kolektivnog ugovora.
Na sastanku su detaljno analizirane nedosljednosti u dosadašnjem sistemu zarada i nepoštovanje osnovnih principa uređivanja zarada u pogledu ujednačenosti zarada u javnom sektoru za rad na istim ili sličnim poslovima i radnim mjestima koji zahtijevaju isti nivo kvalifikacija. Jednoglasno je ocjenjeno da se pored uređivanja koeficijenata za zarade novim Granskim kolektivnim ugovorom za oblast uprave i pravosuđa mora pod hitno pristupiti donošenju novog Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, u kom pravcu će Sindikat uprave i pravosuđa Crne Gore u narednom periodu preduzeti konkretne inicijative, odnosno kroz izmjene i dopune predložiti uvećanje koeficijenata i za ostale grupe, odnosno zvanja u Zakonu.

Zaključeno je da su primanja zaposlenih u javnoj upravi ostala na veoma niskom nivou u odnosu na ostale oblasti u javnom sektoru, dok se unutar sistema pojavljuju takve devijacije da zaposleni u istom zvanju imaju drastično različite koeficijente i osnovne zarade, što je konstatovano je posljedica same slabosti zakona i nedosljednih lobističkih i amandmanskih djelovanja koji su dodatno urušili ionako loše uređen sistem zarada.
Iscrpni pregovori rezultirali su u cjelosti usaglašenim tekstom Granskog kolektivnog ugovora za oblast uprave i pravosuđa, dok je u odnosu na visinu koeficijenta za zaposlene postignut napredak, tako da je u konačnom dogovoreno, da se nakon dodatnog fiskalnog ispitivanja i nomotehničkog uređivanja, pristupi dodatnoj rundi razgovora, to jest usaglašavanju i potpisivanju novog Granskog kolektivnog ugovora za oblast uprave i pravosuđa u prvoj polovini Februara 2023. godine.

Činjenica je da svakako, imajući u vidu da je GKU bio vezan za stupanje na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaradama, nije bilo izvodljivo izvršiti obračun po novim koeficijentima za januarsku platu.
Takođe, a što treba posebno naglasiti, novim Granskim kolektivnim ugovorom predviđeno je dodatno uvećanje zarade za 2024. i 2025. godine u visini najmanje 10%, dok je u odnosu na sporazum o sredstvima za stambenu zadrugu propisano da će isti sporazum sa Vladom biti potpisan u roku od 90 dana od dana početka primjene novog GKU-a.

1.241