PROJEKAT AER-a “ ŠANSA KAO STIMULANS“ PODRŽAN OD STRANE MINISTARSTVA LJUDSKIH I MANJINSKIH PRAVA

NVO Asocijaciji za edukaciju i razvoj odobren projekat

Asocijaciji za edukaciju i razvoj – AER odobren je projekat pod nazivom »Šansa kao stimulans« od strane Ministarstva ljudskih i manjinskih prava. U okviru projekta, koji realizujemo sa našim partnerima Sindikat uprave i pravosuđa i NVO Sistem u šestomjesečnom periodu biće obezbijeđena plaćena obuka za poslove kurirske službe za jedno lice pripadnika RE populacije koji se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje.Pružanjem šanse za plaćenu obuku jednom licu podržavamo inkluziju RE populacije za zapošljavanje na administrativnim poslovima.Projektom je predviđen i trening za sindikalne predstavnike iz državne uprave na temu zaštite RE populacije od različitih vidova diskriminacije i njenog prepoznavanja upravo među ljudima koji su prepoznati kao borci za ljudska prava.

485