Rašović: Apolitičnost mora da bude vodilja u radu Ustavnog suda. Poljuljano povjerenje građana u rad Ustavnog suda

Naš ugledni kolega Savo Rašović predsjednik Sindikalne organizacije Ministarstva sporta i mladih pred Ustavnim Odborom kao kandidat za sudiju Ustavnog suda.

Kandidat Savo Rašović, koji je v. d. sekretara Ministarstva sporta i mladih, rekao je da nikad nije bio član nijedne partije, kao ni niko od članova njegove uže porodice.

Na pitanje poslanice Zoronjić kako bi kao potencijalni sudija popravio efikasnost rada US i u kojim slučajevima bi izuzeo mišljenje, Rašović je rekao da se tehnički problemi u US mogu riješiti za kratko vrijeme, ali da je efikasnost rada proces koji zahtijeva ozbiljan rad jer je, kako je naveo, poljuljano povjerenje građana u US.“To se može riješiti jedino ozbiljnim radom i zalaganjem. Tamo postoji ogroman broj upražnjenih mjesta sudskih saradnika. Potrebno je napraviti jedan kadrovski plan, i odmah krenuti u oglašavanje tih radnih mjesta… Kad je riječ o izuzimanju, to reguliše zakon, tako da mislim da tu nema nešto što bih dodao. Naravno, apolitičnost je nešto što mora da bude vodilja u radu US“.

Na pitanje poslanika Ivanovića koliko je kao zaštitnik prava pacijenata mogao da pomogne građanima, Rašović je odgovorio:“Nas desetak zaštitnika koji su bili imenovani od menadžmenta javnih zdarvstvenih ustanova, gradili smo sistem na principu bez uporedne međunarodne prakse. Ja sam od menadžmenta dobio odriješene ruke da uredim sistem na koji mislim da ću biti ponosan. Napravio sam inovaciju da sam u svim organizacionim jedinicama, na svim oglasnim tablama, izlijepio obavještenja na vidim mjestima koja su to prava pacijenata, i stavio svoje ime i prezime s mejlom i adresom kako bi se građani u svakom trenutku obratili za pomoć. Bio je to ozbiljan proces, gdje sam sebi dao zadatak da budem 24 sata na telefonskoj liniji s pacijentima. Mislim da sam uspio u tom zadatku, s puno građana bio sam u kontaktu i nisam dozvolio da to dobije formu međusobnog prepisivanja. Koordinirao sam u granicama svojih ovlašćenaja i svim građanima sam izlazio u susret“.

Odgovarajući na pitanje poslanice Pribilović koji je bio njegov motiv da se kandiduje za sudiju, Rašović je rekao da je to doprinos radu US koji može da pruži i napredovanje u službi, „što je intencija svakog pravnika“.

Izvor: Portal Vijesti

596