Održana Skupština Strukovnog odbora sudova i tužilaštava Crne Gore

U srijedu, 9. oktobra 2019. godine održana je Skupština Strukovnog odbora sudova i tužilaštava Crne Gore koju čine predstavnici 15 sindikalnih organizacija. Tom prilikom izabran je predsjednik i članovi izvršnog odbora Strukovnog odbora sudova i tužilaštava Crne Gore, usvojen plan i program u budućem radu.

Za Predsjednika Strukovnog odbora sudova i tužilaštava Crne Gore izabrana je Marijana Krgović, koja je predsjednica S.O. Višeg suda Bijelo Polje.

Za članove Izvršnog odbora Strukovnog odbora sudova i tužilaštava Crne Gore izabrani su:

Mile Šestović – predsjednik S.O. Tužilaštava Crne Gore,

Aleksandra Čolan – predsjednik S.O. Osnovni sud Kotor,

Batrić Bošković – predsjednik S.O. Osnovni sud Bijelo Polje,

Dušan Šćepanović – predsjednik S.O. Osnovni sud Danilovgrad,

Nenad Vučinić – predsjednik S.O. Centra za obuku u sudstvu i tužilaštvu Crne Gore i

Miloš Jovović – predsjednik S.O. Sudova za prekršaje Crne Gore.

Usvojeni plan i program rada Strukovnog odbora sudova i tužilaštava Crne Gore u predstojećem periodu ogleda se u sledećem:

– Aktivnosti prema inicijativi Sindikata uprave i pravosuđa Crne Gore o povećanju zarada za sve zaposlene u Pravosuđu;

– Aktivnosti ka rješavanju stambene problematike za sve zainteresovane članove u skladu sa odlukom SUPCG o osnivanju Stambenog  fonda;

– Aktivnosti ka uvećanju koeficijenata za savjetnike i namještenike u sudovima i tužilaštvima koji su jedini ostali uskraćeni poslednjim uvećanjima koeficijenata;

– Aktivnosti prema poslodavcu ka što hitnijem usaglašavanju kolektivnog ugovora za zaposlene u sudovima Crne Gore.

Zaključci Skupštine:

– Donijete odluke i njihovo sprovođenje treba da budu principijelne i jedinstvene;

– Svako razjedinjavanje, odnosno usitnjavanje i nesloga oduzimaju snagu i moć u ostvarivanju rezultata, te se iz tog razloga ne smije dozvoliti nejedinstvo;

– Plan i program rada će biti usmjereni ka boljem položaju svih zaposlenih u pravosuđu, bez obzira kojoj grupaciji pripadali;

-Osuđeni su svi nemoralni potezi pojedinaca koji su kanalisali svoje sindikalne radnje ka krajnjem, a to je lični interes.

963

Ostavite komentar