Optužio ih za falsifikovanje dokaza protiv komandira

Predsjednik Sindikalne organizacije Uprave za izvršenje krivičnih sankcija (UIKS) Predrag Spasojević optužio je dio zaposlenih u upravi spuškog zatvora da su u disciplinskom postupku protiv dvojice službenika falsifikovali dokumentaciju. Prema njegovim riječima, nakon postupka koji je trajao pola godine, za koje vrijeme su bili suspendovani, a prema njima je postupano kao da su počinili najteže prekršaje, ipak su oslobođeni odgovornosti.

– Već tokom postupka, nadležnim iz UIKS-a je bilo jasno da nema dokaza protiv službenika zatvora, zbog čega su neki od zaposlenih u upravi odlučili da falsifikuju dokumentaciju ne bi li tako disciplinsku komisiju naveli da utvrdi odgovornost komandira – kazao je Spasojević za „Dan”.

On tvrdi da su falsifikovana odobrenja za zatvorenike.

– Iz predmeta su izvađena odobrenja za zatvorenike, koja su iscijepana i bačena, a data su druga, sa drugim sadržajem. Takođe, sumnjamo i da su potpisi na poleđini dokaza falsifikovani, ali to treba da utvrdi grafolog – rekao je Spasojević, pojašnjavajući da su sticajem okolnosti imali fotografije prvobitnih rješenja.

Spasojević je redakciji „Dana“ dostavio dokumenta za koja je naveo da su falsifikovani. On ističe da ti falsifikati nijesu uspjeli da dovedu do utvrđivanja odgovornosti komandira, ali da to ne umanjuje krivicu onih koji su to uradili. Naglašava i da bi ljudi koji su počinili ovaj prestup po funkciji trebalo da budu visokomoralni.

– Bitno je da li je neko uradio nešto protiv zakona, a ne je li uspio u namjeri da postigne nešto tim postupkom. U UIKS-u je mnogo problema sa kojima bi javnost trebalo da bude upoznata, ali povod mog reagovanja je konkretan slučaj, odnosno odluka Disciplinske komisije za državne službenike i namještenike kojom su disciplinske odgovornosti oslobođena dva službenika UIKS-a. Naime, nakon disciplinskog postupka vođenog šest mjeseci, okončanog rješenjem o oslobađanju od odgovornosti dva službenka UIKS-a, postavlja se pitanje odgovornosti onih koji su pokrenuli postupak protiv njih. Ti službenici su suspendovani i udaljeni sa radnog mjesta, oduzeti su im uniforma, naoružanje i službena legitimacija (što se radi samo u slučaju najtržih propusta, čiji ishod postupka rezultira otkazom), u Upravi su stigmatizovani kao neko ko je uradio nešto nečasno i neprofesionalno i praktično su osuđeni prije suđenja. Kako je postupak odmicao, tako su inicijatori uvidjeli da će imati problem da uspiju u svojoj namjeri. Uvidjevši da tok postupka ide u korist državnih službenika, rukovodstvo Zatvora za duge kazne organizovano pristupa falsifikovanju dokaza i dostavlja ih Disciplinskoj komisiji. U tome učestvuju načelnici i rukovodioci, ali i jedan broj službenika – tvrdi Spasojević.

On je dodao da su na takvo postupanje službenika ukazali komisiji, kojoj su predočili da se radi o falsifikatima.

– Sada kada imamo oslobađajuću odluku, na osnovu koje se ti službenici nakon šest mjeseci vraćaju na rad, postavlja se pitanje ko će da plati štetu nastalu ovakvim ponašanjem. Novac građana bačen je u vjetar. S obzirom na to da je postupak baziran na falsifikatima i ličnim motivima, smatram da su se stekli uslovi da se pokrene kontradisciplinski postupak protiv rukovodstva Zatvora za duge kazne, a pri tom mislim na načelnika Gorana Maraša, vršioca dužnosti zapovjednika zatvorske policije Miodraga Strugara, načelnicu sektora za tretman Dragicu Rajković i zapisničara za koje se sumnja da su im pomagali u falsifikovanju dokaza, protiv kojih direktor UIKS-a, koji je detaljno upoznat sa ovim predmetom, treba da podnese krivične prijave. Sve ovo treba uraditi kako bi se u postupku pred nadležnim organima utvrdila krivica, odnosno nevinost. Ovakav nonšalantan odnos prema zakonima ove države u upravi koja je direktno zadužena za zaštitu zakona potpuno je neprihvatljiv i pokazuje u kakvom se stanju trenuno nalazi UIKS – rekao je Spasojević.

Nije falsifikat, već antidatiranje

Disciplinskoj komisiji dostavljen je dopis u kojem je navedeno da je došlo do falsifikovanja odobrenja za šetnje dvojici zatvorenika. Na te navode izjasnili su se nadležni iz UIKS-a, koji tvrde da se u konkretnom slučaju ne radi o falsifikovanju dokumenata jer ona ne proizvode nikakvu krivičnopravnu posledicu ili prekršaj, niti je njima nanijeta šteta službenicima protiv kojih se vodio postupak, kao ni zatvorenicima. Tvrde da je u pitanju samo „evidentiranje činjenica“.

– Međutim, prilikom sačinjavanja navedenih odobrenja uočen je administrativni propust prilikom njihovog zavođenja, odnosno antidatiranja, što će biti predmet posebnog postupka radi utvrđivanja činjenica i okolnosti u vezi sa postupanjem službenika UIKS- a na taj način i utvrđivanja njihove eventualne odgovornosti – navedeno je u dopisu koji potpisuje direktor UIKS-a Milan Tomić.

UIKS: Lakša povreda službene dužnosti

Iz uprave UIKS- a za „Dan“ su kazali da su utvrdili da je jedan službenik počinio lakšu povredu službene dužnosti.

– U toku sprovođenja disciplinskog postupka koji je pokrenut protiv službenika UIKS-a P.B. i B.R. došlo se do saznanja da je u postupanju jednog službenog lica učinjen administrativni propust. Protiv ovog službenog lica sproveden je disciplinski postupak zbog lakše povrede službene dužnosti, a o samoj prirodi administrativnog propusta obaviještena je Disciplinska komisija, iako on nije mogao izazvati nikakve štetne posledice – saopšteno je iz Službe za odnose sa javnošću UIKS-a.

Izvor: Dan

1.491