Osporavaju opis radnih mjesta pred Ustavnim sudom

Sindikalna organizacija Agencije za sprečavanje korupcije (ASK) podnijela je Ustavnom sudu inicijativu kako bi se utvrdilo da li je novi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u skladu sa zakonom, ali i najvišim pravnim aktom.

U inicijativi, u koju su “Vijesti” imale uvid, piše da su zaposleni uočili niz formalnih, tehničkih i suštinskih nedostataka i nezakonitosti kojima se degradiraju službenici i obezvređuju njihove pozicije, da dokument nije u skladu sa zaključcima i planovima definisanim strateškim planom, ali i da je cijeli proces usvajanja pravilnika bio netransparentan.

Sindikalna organizacija ASK, čiji je predsjednik Dušan Drakić, navodi da u opisu poslova Sektora za sprečavanje sukoba interesa i provjeru prihoda i imovine nema opisa poslova koji se odnose na pokretanje prekršajnih postupaka, iako je u tom sektoru kao poseban izdvojen Odsjek za pokretanje upravnih, prekršajnih postupaka i postupanje po zahtjevima za slobodan pristup informacijama. Između ostalog, piše i da u opisu poslova Sektora za kontrolu finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja, prevenciju korupcije, integritet, lobiranje i postupanje po prijavama zviždača nema navedenih nadležnosti koje se odnose na praćenje propisa i davanje mišljenja na propise iz oblasti antikorupcije:

“Uprkos tome što je u nastavku opisan poseban odsjek za praćenje propisa i davanje mišljenja na propise iz oblasti antikorupcije”.

U inicijativi se, između ostalog, navodi da postoje preklapanja opisa poslova u različitim sektorima, odnosno odsjecima. Isti opisi poslova, kako tvrde, postoje i za različite nivoe radnih mjesta.

Piše i da se, na primjer, u opisu posla samostalnog referenta, odnosno tehičke sekretarice, navodi znanje engleskog jezika nivo B2, dok je za načelnika Odsjeka za odnose s javnošću predviđen nivo A2, iako je u opisu radnog mjesta analiziranje inostranih javnih glasila i saradnja s inostranim medijima za šta je potreban veći nivo znanja…

U inicijativi stoji da je ukinuto više radnih mjesta, bez obrazloženja, kao što su samostalni referent u Odsjeku za pokretanje upravnih, prekršajnih postupaka i postupanje po zahtjevima za slobodan pristup informacijama, viši savjetnik III u Odsjeku za postupanje po prijavama zviždača i zaštitu zviždača…

“Ne postoji obrazloženje zašto je načelniku u Odsjeku za integritet i lobiranje izmijenjen uslov na ekonomski fakultet umjesto pravnog, a u opisu mu je praćenje primjene Zakona o lobiranju, dok je načelniku u Odsjeku za sprovođenje mjera kontrole finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja izmijenjen uslov i sada mu je potreban pravni fakultet, a u opisu posla mu je praćenje primjene Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, gdje ima više logike da bude ekonomski fakultet. Dodatno, pomoćnik za sektor Agencije u kojem se nalaze ova dva odsjeka nema u uslovima tražen pravni fakultet, iako mu je u nadležnosti praćenje sva tri antikorupcijska zakona…”, piše u inicijativi.

Sindikalna organizacija je ukazala da Pravilnik nije u skladu sa Zakonom o državnim službenicima i namještenicima i Uredbom o kriterijumima za unutrašnju organizaciju i sistematizaciju poslova u organima državne uprave.

“U pisarnici ASK, pod rednim brojem 67 je sistematizovano radno mjesto viši savjetnik III, upravitelj pisarnice kojem je u opisu radnog mjesta obavljanje tehničkih i administrativnih poslova, dok su takođe za većinu poslova nadležnosti Agencije sistematizovana radna mjesta viši savjetnici III, čime se izjednačavaju odgovornosti za administrativne i poslove iz nadležnosti, što je u suprotnosti sa Zakonom…”, navodi se u inicijativi.

Iz Sindikalne organizacije ističu da je radno mjesto višeg unutrašnjeg revizora sistematizovano u okviru Službe za finansijske poslove, a moralo bi biti u okviru samostalne organizacione jedinice. Tvrde da je tražen pravni ili ekonomski fakultet čime se definišu kandidati iz drugih profesija koji imaju sertifikat za unutrašnjeg revizora u javnom sektoru.

Izvor: vijesti.me

289