SINDIKAT UPRAVE I PRAVOSUĐA BROJNI ZA DVIJE NOVE SINDIKALNE ORGANIZACIJE

Sindikat zaposlenih u Opštini Tuzi i novo formirana Sindikalna organizacija uprave Opštine Bijelo Polje pristupili SUPCG

Predsjednica Sindikata zaposlenih u Opštini Tuzi Dijana Drinčić ispred svog sindikata potpisala je Izjavu o udruživanju u Sindikat uprave i pravosuđa CG. Članovi ovog sindikata na svojim organima su prepoznali interes i značaj SUPCG i donijeli jedinstvenu odluku o pristupanju istom.

Asocijacija sindikalnih organizacija lokalnih samouprava kao dio SUPCG bit će bogatija za još jednu novoformiranu Sindikalnu organizaciju i to iz Bijelog Polja. Značajan dio zaposlenih u organima ove Opštine nezadovoljni radom postojećih dva sindikata istupili su iz istih i pristupili osnivanju novog sindikata na čelu sa predsjednikom Vidojem Kneževićem. Ovaj mladi harizmatični sindikalac zajedno sa iskusnom koleginicom iz Opštine Tuzi bit će značajan dio snage našeg granskog sindikata na putu ka ostvarenju zacrtanih ciljeva.

Brojnost Sindikata uprave i pravosuđa je svakim danom sve veća, što predstavlja jedan jaki indikator povjerenja u najveći granski sindikat u Crnoj Gori.

##BROJNOST_JE_SNAGA##

617