PEROVIĆ OPTUŽUJU ZA TIRANIJU I MOBING

Izvor/foto:Dan

Sindikat se ponosi činjenicom što se 14 članova, koje podržava većina zaposlenih u Agenciji, odupire tiranskom odnosu prema radnicima, kažu u sindikatu

Sindikalna organizacija Agencije za sprečavanje korupcije (ASK) optužila je direktoricu te institucije Jelenu Perović za tiraniju, diskriminaciju i mobing, te istakli da se oni bore protiv korupcije koja postoji u ASK, instituciji koja državu treba da brani od te pojave. Oni su, reagujući na izjavu Perović, koja je sidnikat okarakterisala kao malobrojan i da kao takav protiv nje podnosi prijave tužilaštvu kako bi je ometao u redovnom radu, poručili da je Agencija vođena na adekvatan način, ne bi danas bilo podnijetih prijava pred nadležnim institucijama o radu rukovodstva.

– Naprotiv, želimo upoznati javnost i da je, pored krivične prijave, takođe podnijeto više od 20 žalbi od strane službenika Komisiji za žalbe na nedavno donijeti Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Agencije. Upitna je namjera rukovodioca koji netransparentno i selektivno donosi novi pravilnik i najavljuje da je „učinila dobro djelo što nije nikoga ostavila bez posla“, na kolegijumu održanom 5. juna sa kojeg postoji audio-zapis, i najavljuje smanjenje broja zaposlenih na 94. sjednici Savjeta – navodi se u saopštenju sindikata.

Perović je u ponedjeljak saslušana u Specijalnom državnom tužilaštvu po prijavi iz sindikata koji je optužio za navodne zloupotrebe, odnosno formiranja „organizovane kriminalne grupe“.

– Isticanjem direktorice da je pozvana isključivo u svojstvu građanke, nastoji se umanjiti njena odgovornost, jer ona nije ni treća strana ni posmatrač, već rukovodeće lice u glavnoj antikorupcijskoj preventivnoj instituciji kakva je Agencija. Ovim putem izražavamo stid i žaljenje što se cijela institucija nažalost posmatra kroz prizmu samovolje i nepoštenja njenog rukovodstva. U datoj izjavi nastoji se umanjiti važnost i glas članova sindikata pukim ciframa, koje takođe nisu ispravno navedene, budući da se broj zaposlenih ASK-a koji su članovi sindikata poredi sa sistematizovanim radnim mjestima. Sindikat se ponosi činjenicom što se 14 članova, koje podržava većina zaposlenih u Agenciji, odupire tiranskom odnosu prema zaposlenima, te posebno onima koji su u sindikatu, a koji zbog toga trpe diskriminaciju i mobing, kažu u sindikatu.

Ovdje je, kako ističu, riječ o zamjeni teza kojom Perović nastoji ubijediti javnost da je zapravo odnos sindikata nepošten i neprofesionalan prema njoj.

384