SVEČANO OTVORENA SINDIKALNA AKADEMIJA

AER – Asocijacija za edukaciju i razvoj – „Projekat “Glas mladih je glas budućnosti”

U okviru projekta „Glas mladih je glas budućnosti“ koji realizuju Asocijacija za edukaciju i razvoj iz CG, Razvojni centar za mlade iz Srbije, Sindikalni centar za obrazovanje i obuku iz Makedonije i Sindikalno edukativni centar iz BIH, a koji finansira Omladinska fondacija Savjeta Evrope i kofinansira EU u okviru ERASMUS održava se Sindikalna akademija koja je okupila 50 mladih sindikalnih aktivista iz 7 zemalja i to: Crne Gore, Srbije, Makedonije, Bosne i Hercegovine (kako iz Federacije tako i Republike Srpske), Slovenije, Grčke i Turske.

Akademija će kroz proces neformalnog obrazovanja mladih ojačati kapacitete sindikata regiona kako bi njihov glas dobio jači odjek u demokratskim procesima donošenja odluka.

European Youth Foundation

Sindikat uprave i pravosuđa CGRazvojni centar za mladeInstitut za razvoj mladih KULTSindikalno edukativni centar – SECSCEO / Синдикален центар за едукација и обукиСиндикат на УПОЗ / Sindikat na UPOZ

430