REALIZACIJA PROJEKTA NVO AER „GLAS MLADIH JE GLAS BUDUĆNOSTI“

Najava: Otvaranje Sindikalne akademije u Čanju

Asocijacija za edukaciju i razvoj AER i Sindikat uprave i pravosuđa CG organizuju Sindikalnu akademiju za mlade sindikalce u periodu od 15. og do 19. og septembra u Čanju u Hotelu Montenegro.

Svečano otvaranje planirano je za petak, 15. septembra 2023. godine u Hotelu Montenegro sa početkom u 17:30 h. Akademiju će otvoriti predsjednik Sindikata uprave i pravosuđa Nenad Rakočević.

U okviru projekta „Glas mladih je glas budućnosti“ koji realizuju Asocijacija za edukaciju i razvoj iz CG, #mne Razvojni centar za mlade iz Srbije, Razvojni centar za mlade, Sindikalni centar za obrazovanje i obuku iz #Makedonije i Sindikalno edukativni centar iz #BiH,
Sindikat Uprave KO Sbkksb Sindikat uprave i pravosuđa CG Institut za razvoj mladih KULT
a koji finansira Omladinska fondacija Savjeta Evrope European Youth Foundationi kofinansira EU u okviru ERASMUS održava se Sindikalna akademija koja će okupiti 50 mladih sindikalnih aktivista iz 7 zemalja i to: Crne Gore, Srbije, Makedonije, Bosne i Hercegovine (kako iz Federacije tako i Republike Srpske), Slovenije, Grčke i Turske.

Akademija će kroz proces neformalnog obrazovanja mladih ojačati kapacitete sindikata regiona kako bi njihov glas dobio jači odjek u demokratskim procesima donošenja odluka.

#voiceofyounth#

243