PREDSJEDNIK SUPCG ODRŽAO RADNI SASTANAK SA ČLANOVIMA I DIREKTORICOM SINDIKATA ZAVODA ZA METROLOGIJU

Na poziv članova Sindikalne organizacije Zavoda za metrologiju održan radni sastanak sa predsjednikom SUPCG Nenadom Rakočevićem

Predsjednica SO Zavoda za metrologiju Milena Raonić i predsjednik Nenad Rakočević su na jednom veoma konstuktivnom sastanku sa dijelom članstva ove sindikalne organizacije razgovarali i odgovarali na postavljena pitanja i nejasnoće. U uvodnom dijelu predsjenik SUPCG je izložio trenutno aktuelnu situaciju i problematike, kao i planove rada i preduzimanje aktivnosti povodom raznih izazova. Razgovaralo se o zahtjevu za uvećanje zarada, stambenoj zadruzi, normama kolektivnog ugovora, kao i veoma problematičnoj pojavi raznih ugovora o zaposlenju.

Prisutni zaposleni su transparetno iznijeli problematiku u svojoj ustanovi, a takođe se otvoreno razgovaralo o raznim mogućnostima i prevazilaženju internih situacija, odnosno i načinima kako Sindikat uprave i pravosuđa može da izađe ovom dijelu članova u susret.

Ovom sastanku je prtehodiuo sastanak sa direktoricom ove ustanove Gordanom Bajić sa kojom je održan bilateralni razgovor povodom aktuelnih tema koja dotiču sindikat i rukovodstvo ustanove.

Ovaj događaj je jedan veoma dobar primjer gdje su članovi ove sindikalne organizacije pokazali inicijativu prema SUPCG na koji način treba da se postupa kada postoje veoma važni izazovi i problemi prema kojima sindikat treba odgovori preko svojih načina rada i djelovanja.

310