PREDSJEDNIK

Kongres tajnim glasanjem bira predsjednika između više kandidata. 
Predsjednik Sindikata bira se na pet godina.
Odluku o tome kako će se obavljati funkcija predsjednika i sekretara ( profesionalno, volonterski ili  na drugi način ) donosi Glavni odbor u sporazumu sa kandidatom i ustanovom, u kojoj je kandidat zaposlen, da će se nakon isteka funkcije obezbijediti povratak na radno mjesto koje odgovara njegovoj stručnoj spremi i radnim sposobnostima.

Predsjednik Sindikata:
–    predstavlja ovaj Sindikat odnosno Glavni odbor; 
–    zastupa interese članstva ovog Sindikata pred organima i institucijama;
–    saziva sjednice  i rukovodi radom Glavnog odbora i njegovog izvršnog organa;
–    izvršava odluke i zaključke Glavnog odbora i snosi odgovornost za nesprovođenje istih;
–    vrši i druge poslove u skladu sa Statutom i odlukama Glavnog odbora;
Glavni odbor može pokrenuti postupak za smjenu predsjednika Sindikata ako se za to izjasni više od 50% članova Glavnog odbora

910

Ostavite komentar