PREDSTAVNICI SINDIKATA DRŽAVNE REVIZORSKE INSTITUCIJE I SINDIKATA UPRAVE I PRAVOSUĐA ODRŽALI SASTANAK SA SENATORIMA DRI

Predsjednici S.O. Državne revizorske institucije Siniša Čađenović i SUPCG Nenad Rakočević održali sastanak sa Senatorima DRI

Predstavnici sindikata održali su veoma konstuktivan sastanak sa Senatorima DRI Nikolom Kovačevićem, Milanom Dabovićem i Zoranom Jelićem. Na u trenutcima veoma napetom i inspirativnom sastanku, raspravljalo se povodom tri delegirane teme.

  • Povlačenje disciplinskih prijava protiv dva člana sindikata, za koje sindikat smatra da su neosnovane i da iza pokretanja postupaka ustvari stoji neka druga pozadina. Sindikat je jasno poručio senatorima da će ukoliko se ne povuču prijave, otvoriti mnoge frontove i afere gdje materijala ima mnogo, te sve dići na javni i procesni nivo.
  • Dogovoreno je da će sindikat inicirati izmjene Pravilnika o koeficijentima revizora, kojima se nije zarada uvećala sa uvećanjem kroz Granski kolektivni ugovor. Sa druge strane pokazana je volja, nadamo se da nije samo deklarativna, da će senatori takođe dati svoj doprinos kako bi se realizovale izmjene Pravilnika u smislu uvećanja koeficijenata. Ukoliko ne dođe do uvećanja koeficijenata, otvoreno kažemo krivi će biti senatori, jer će onda isti igrati neke druge igre, koje nismo dogovorili.
  • Razgovarano je o uslovima za rad sindikata. Prezentovane su nam neke nelogičnosti i uslovljavanja koja nemaju uporište u propisima. To je posebno indikativno, jer pomenuta gospoda rade na monitoringu i kontroli zakonitog sprovođenja propisa. Ovdje je prepozanata određena doza bahatosti sa njihove strane, ali su u konačnom obećali dalje primjenu pozitivnih propisa. Takođe je razgovarano o izmjena Zakona o DRI koje su potencirali senatori, gdje je sindikat kasnije zaključio da će aktivno učestvovati sa predlozima ukoliko dođe do izmjena, odnosno u suprotnom sindikat će inicirati izmjene pomenutog zakona sa konkretnim dugoročnim rješenjima, koja će rasteretiti rad i određene monopole.

##BROJNOST_JE_SNAGA##

576