PREDSTAVNICI SUPCG SA POTPREDSJEDNIKOM VLADE ZA EKONOMSKA PITANJA

Predstavnici SUPCG predsjednik Nenad Rakočević i član Glavnog odborai predsjednik Strukovnog odbora vatrogasaca-spasilaca Ratko Pejović održali su sastanak sa potpredsjednikom Vlade CG zaduženim za ekonomska pitanja Vladimirom Jokovićem.

Prioritetna tema razgovora je bila Granski kolektivni ugovor, odnosno Zakon o zaradama zaposlenih u javnom sektoru i svi problemi sa kojima se SUPCG susreće dugi niz godina, a konkretno se odnosi na interesne strukture Ministarstva finansija, odnosno ostalih povezanih Ministarstava. Novi Zakon o zaradama i njegova sadržina oko pregovaranja koeficijenata, kao i njegov odnos u odnosu na Granski kolektivno ugovor, zajedno sa fiskalnim uticajem je bila tema sa kojom je potpredsjednik od strane predstavnika sindikata detaljno upoznat.

Kao potpredsjednika i kao prvaka političke partije koja ima mehanizme djelovanja, predstavnici sindikata su gospodina Jokovića upoznali sa problemom diskriminacije vatrogasaca-spasilaca, gdje u odnosu na pripadnike policije i zatvorske policije, jedino ova služba koja takođe pripada kategoriji poslova sa otežanim uslovima rada, nema dodatak na zaradu, odnosno minuli rad im se nije nikad odnosio na beneficirani staž, kao prethodno navedenim, već samo na efektivan radni staž. Povodom ovog problema rješenje je viđeno u izmjenama zakonskih propisa i njihovo prilagođavanje navedenom problemu.

660