Pejović: Jankoviću, politiku ostavi političarima, požare vatrogascima-spasiocima

Povodom poslednjeg istupa u javnost komandira Službe zaštite i spašavanja Podgorice Gorana Jankovića, u kojem on komentariše aktuelnu situaciju sa požarima koji bukte širom naše države, dužni smo da se obratimo svojim članovima, svim kolegama vatrogascima-spasiocima i drugim subjektima sistema zaštite i spašavanja u Crnoj Gori, kao i ukupnoj javnosti u cilju pojašnjenja osnovnih nelogičnosti koje su tom prilikom izrečene. 

Kao prvo i osnovno, ljudi bi trebali biti upoznati sa činjenicom da gospodin Goran Janković ne može sebe promovisati kao profesionalca jer on to nije ni po struci a još manje po iskustvu. On je prije četiri godine ni kriv ni dužan došao na čelo podgoričkih vatrogasaca zahvaljujući isključivo svom političkom angažmanu, iako nije ispunjavao jedan od osnovnih uslova iz konkursa. Naime, prema važećem Zakonu o zaštiti i spašavanju da bi neko bio postavljen na mjesto komandira Službe zaštite i spašavanja, morao bi prethodno imati najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima zaštite i spašavanja. Na žalost gospodina Jankovića, on je tek sada četvrtu godinu u sistemu zaštite i spašavanja, pa ni sada još uvijek ne ispunjava traženi uslov za ovu poziciju sa koje neometano proziva svoje kolege političare.

Takođe, dajemo punu podršku svim našim kolegama u zajedničkoj borbi sa požarnim stihijama koje su ovih dana zahvatile Crnu Goru. Istovremeno, pozivamo ih da sve naše probleme, bez obzira na to kojem sindikatu pripadali, rješavamo u okviru državnog sistema za zaštitu i spašavanje a ne i ni u kom slučaju preko famoznih NVU i pojedinaca koji sebe promovišu u lidere i samozvane spasioce vatrogastva u Crnoj Gori. Vatrogascima-spasiocima u Crnoj Gori nije potrebna nikakva agresivna kampanja političara kakvu najavljuje Janković, već ljudi iz struke koji su se svojim radom odavno dokazali na ovom polju i u koje svi možemo imati povjerenja prilikom rada na poboljšanju statusa vatrogasaca-spasilaca.

Podsjećamo da je naš Strukovni odbor koristio svaku priliku da ukaže na probleme koji se tiču vatrogasaca-spasilaca a odnose se na nedostatak kolektivne i lične zaštitne opreme, malog broja vatrogasaca, neujednačene zarade, nedefinisan opis poslova itd. Ti problemi nijesu od juče, nije ih stvorila ni prethodna niti aktuelna Vlada već datiraju mnogo godina unazad. I to bi Janković trebao da zna. Nego razumljivo, u sistemu zaštite i spašavanja je kao što smo naveli tek četiri godine.

Ovom prilikom skrećemo pažnju komandiru Jankoviću da se u svojim budućim javnim i drugim nastupima skoncetriše na stanje u podgoričkoj Službi zaštite i spašavanja, a da komentarisanje ukupnog sistema zaštite i spašavanja u Crnoj Gori prepušti stručnijim i kompetentijim ljudima od sebe, tačnije onima čija je to i stvarna nadležnost – službenicima Direktorata za zaštitu i spašavanje.

Osim toga, podsjećamo komandira Jankovića da  broj vatrogasaca-spasilaca koji su članovi NVU koje on personifikuje, ne iznosi ni deseti dio ukupnog broja vatrogasaca-spasilaca u Crnoj Gori, zbog čega on nema ni legitimitet ni legalitet da u ime najvećeg broja crnogorskih vatrogasaca daje bilo kakve komentare.

Izvršni odbor Strukovnog odbora vatrogasaca-spasilaca Crne Gore

659