PROBLEM OKO UPLATE BENEFICIRANOG RADNOG STAŽA ZA VATROGASCE – SPASIOCE EVIDENTAN

Sekretar Sindikata uprave i pravosuđa Crne Gore Predrag Spasojević obavio je danas razgovore sa predstavnicim Fonda PIO Crne Gore.

Na sastanku sa predstavnicima Fonda PIO bilo je riječi o problematici oko uplate staža sa uvećanim trajanjem ( beneficiranog staža ) za vatrogasce – spasioce za period 2007. – 2013. godina kao i period od 2013. godine do danas.

Na sastanku je zaključeno da se problemi oko neuplaćivanja beneficiranog staža za period 2007. – 2013. ( 4 mjeseca na 12 mjeseci ) trebaju rješavati u budućoj kominikaciji sa Ministarstvom rada i socijalnog staranja dok bi za period od 2013. godine pa do danas problemi trebali rješavati sa predstavnicima lokalnih samouprava.

Sindikat uprave i pravosuđa odn. Strukovni odbor vatrogasaca – spasilaca Crne Gore je već uputio zvanične pozive za sastanke sa pojedinim predsjednicima lokalnih samouprava kako bi se pored problema oko uplata beneficiranog radnog staža razgovaralo i o drugim i mnogobrojnim problemima koje imaju vatrogasci – spasioci u njihovim Službama zaštite i spašavanja.

591

Ostavite komentar