Protestvovali pripadnici Sindikata ZIKS-a

Pred osnovnim sudom u Danilovgradu predstavnici Sindikata Ziksa već drugu sedmicu protesuju zbog, kako tvrde prekšenog prava na pravično suđenje njihovim članovima, optuženim za torturu zatvorenika. U sudu protest doživljavaju kao vid pritiska, dok u Sindikatu kažu da samo traže pravdu.

Prije tri godine čitava smjena u Ziksu je napadnuta od strane osuđenika koji su čuvarima tom prilikom nanijeli teže i lakše povrede, a potom zauzeli jedan paviljon. Desetak čuvara je procesuirano zbog mučenja, kaže predsjednik Sindikata Ziksa, a okidač za njih bio je kada su dva stražara osuđena, iako je oštećeni tvrdio da ga oni nisu napali. Stoga protestuju jer traže pravično suđenje.

PREDRAG SPASOJEVIĆ, PREDSJEDNIK SINDIKATA ZIKSA: „Njima postupajući sudija ne dozvoljava da izvedu dokaze koji idu njima u korist i ovo nije jedini postupak, već se više postupaka vodi protiv naših kolega pred istim sudom kod iste sudije“.

Iz Akciji za ljudska prava (HRA) nemaju razumjevanje za prekoračenje ovlaštenja, te osuđuju torturu.

HRA, SAOPŠTENJE: „Takvo ponašanje državnoih službenika podržava nekažnjivost torture u Crnoj Gori i opasno podriva napore svih onih koji se zalažu za poštovanje ljudskih prava i učlanjivanje Crne Gore u Evropsku uniju“.

Iz Sindikata poručuju da su protiv torture, ali da ovom prilikom traže da se čitav slučaj rasvijetli.

PREDSRAG SPASOJEVIĆ, PREDSJEDNIK SINDIKATA ZIKSA: „Nije u pitanju pritisak da ovi ljudi budu oslobođeni već da se ovim ljudima sudi po onome što su učinili“.

Sudska grana vlasti aktivnosti Sindikata Ziksa vidi kao pritisak rad na sud.

OSNOVNI SUD DANILOVGRAD: „Ovi protesti objektivno cijenjeni, mogu se kvalifikovati kao pokušaj da se izvrši pritisak na rad suda, međutim, prema subjektivnim kriterijumima nemaju karakterokolnosti koja bi mogla uticati na sudijinu nepristrasnost i zakonitost u vođenju predmetnog postupka i donošenju odluke“.

VRHOVNI SUD: „Predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica smatra nedopustivim i neprimjerenim da službenici Ziksa protestom ispred Osnovnog suda u Danilovgradu pružaju podršku kolegama protiv kojih se vodi krivični postupak zbog zlostavljanja zatvorenika“.

PREDRAG SPASOJEVIĆ, PREDSJEDNIK SINDIKATA ZIKSA: „U petak će da se izrekne presuda našim još dvojici kolega, koji su okrivljeni za mučenje, iako je njihova reakcija ocijenjena kao zakonita od strane uprave Ziksa i da je isto tako od Zaštitnika ljudskih prava“.

Spasojević kaže da je situacija u Ziksu veoma loša i da je nedisciplina gora nego ikada, fali 300 čuvara, u Centru za edukaciju isto tako je malo ljudi, a podatak da je preko 50 odsto zatvorenika sa mentalnim poremećajem, dovoljno govori sa čim se sve nose zaposleni u toj ustanovi.

Izvor: RTCG

755

Ostavite komentar