Sindikat: prinudni rad državnih službenika; Vlada: dupla naknada za isti posao

Vlada Crne Gore ostaje pri zakonskom rješenju koje glasi da „dnevnica za službeno putovanje u zemlji i inostranstvu i naknada za rad na terenu isključuje pravo na dodatak za rad noću, rad u dane državnog ili vjerskog praznika i rad duži od punog radnog vremena (prekovremeni rad), za isti period.

Sa druge strane, Sindikat uprave i pravosuđa Crne Gore smatra da je ovom odredbom uveden prinudni rad, koji je Ustavom Crne Gore zabranjen.

Zbog toga Sindikat od Ustavnog suda traži da ovu odredbu Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru proglasi neustavnom.

Ističu i primjer.                                                                                  

„Zaposleni kada dobije nalog da se uputi na službeni put ili rad na terenu, iako zna da mu rad koji će obavljati noću, u dane državnih i vjerskih praznika i duži od redovnog rada, neće biti plaćen, ima mogućnost da odbije taj zadatak – koji se onda kvalifikuje kao teža povreda službene dužnosti ili da pristane da radi prinudno, bez adekvatne naknade. Svaki sat rada dužeg od redovnog rada mu neće biti plaćen te je tako natjeran da radi besplatno, odnosno prinudno“, navodi se u inicijativi Sindikata uprave i pravosuđa.

U Sindikatu ističu i da je uvećanje zarade propisano članom 79 stav 1 Zakona o radu, dok se naknada povećanih troškova propisuje Uredbom o naknadi troškova zaposlenih u javnom sektoru. U obrazloženju takođe navode da s obzirom da se uvećanje zarade za rad duži od punog radnog vremena, rad noću i rad u dane državnih i vjerskih praznika kategoriše kao zarada, odnosno uvećanje zarade, a dnevnice za službeno putovanje i terenski dodatak kao naknada troškova, i da su to dvije potpuno različite kategorije, i da ne mogu isključivati jedna drugu.

U Vladi pak navode da imajući u vidu da zaposleni koji na službenom putu provede duže od redovnog radnog vremena ne ostvaruje prekovremeni rad u smislu odredbe Zakona o radu, već se nalazi na službenom putu, da svrha njegovog angažovanja nije bio prekovremeni rad, već upućivanje na službeni put.

„Shodno ukupnom broju sati koje je proveo na službenom putu obračunata je i isplaćena dnevnica za službeno putovanje, i isti nema prava posebno ostvarivati naknadu na ime prekovremenog rada. Ukoliko bi se prihvatila inicijativa to bi značilo da se zaposlenom po istom osnovu dva puta plaća naknada, i da bi zaposlenom za jedan isti obavljeni posao bila plaćena i dnevnica za službeno putovanje i prekovremeni rad“, navode u odgovoru Ustavnom sudu na podnijetu inicijativu.

Vlada objašnjava da isplatom troškova za službeno putovanje, isplaćuje se dnevnica shodno broju sati provedenih na službenom putu, putni troškovi i naknada za noćenje, te s tim u vezi zaposleni je u cjelosti isplaćen, pa ničim nije pretrpio štetu.

„U Inicijativi se jasno navodi da se radi o dvije različite pravne kategorije: isplata naknade troškova i prekovremenog rada, pa je nejasno traženje ukidanja navedenog člana 3 Zakona, s obzirom da je i Sindikat uprave i pravosuđa svjestan da se po istom osnovu ne mogu ostvariti pravo na isplatu po osnovu dvije različite kategorije“, navode u odgovoru Ustavnom sudu.

Zbog toga Vlada traži od Ustavnog suda da odbije inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredbe Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru koju je podnio Sindikat uprave i pravosuđa.

Izvor: Fos media

656

Ostavite komentar