Struka prije politike

Povodom informacije da će se načelnik Službe zaštite i spasavanja u Baru birati po koalicionog sporazumu vladajućih partija, crnogorskoj javnosti se obraćamo saopštenjem sa ciljem da podsjetimo na Zakon koji je svakako iznad „kolacionog sporazuma vladajućih partija“.

Opština Bar – Sekretarijat za lokalnu samoupravu u martu je raspisala konkurs za radno mjesto komandir/ka Službe zaštite i spašavanja. Uslovi za mjesto komandira SZS po javnom konkursu su: VII stepen obrazovanja, Fakultet zaštita od požara ili drugi srodni smjer i najmanje 5 godina radnog iskustva na poslovima zaštite i spasavanja.

Po našim saznanjima, na konkurs za komandira SZS Bar su se se javile dva kandidata –  magistar protivpožarne zaštite, sa 25 godina rada u službi (vatrogasac, zamjenik komandira i v.d. komandira SZS Bar), i službenik MUP-a (Samostalni savjetnik II u Direktoratu za vanredne situacije) koji je završio Fakultet za pomorstvo (smjer organizacija i upravljanje menadžmentom), bez radnog iskustva na poslovima zaštite i spašavanja.

Prvi kandidat ispunjava sve uslove po slovu Zakona, a drugi ima političku pripadnost partiji koja je po kolacionom sporazumu „dobila“ mjesto načelnika tako da su čovjeka bez kvalifikacija  naumili „ustoličiti“ za načelnika odgovorne službe koja zbog interesa svih građana zahtjeva PROFESIONALCA. Napominjemo, nekadašnji inspektor za strance, poslednjih nekoliko godina Savjetnik u Direktoratu nema iskustvo na poslovima zaštite i spašavanja.

Opasnost od požara je realna i stalna opasnost koja prijeti ljudskim životima, materijalnim i prirodnim dobrima svakog društva, ali nije na žalost i jedina. Upravo iz tog razloga vatrogasne jedinice su preimenovane u Službe zaštite i spasavanja, a njihov opseg djelovanja u raznim akcidentima je jasno definisan Zakonom o zaštiti i spašavanju. Službe zaštite i spašavanja vrše poslove koji se odnose na spasavanje, zaštitu ljudi i imovine od požara, eksplozija, havarija, poplava, zemljotresa i drugih akcidentnih i vanrednih situacija, kao i drugih poslova u skladu sa  odlukama, zakonima i propisima.

Svjedoci smo da se u poslednje vrijeme, usled visokih temperatura i suša u ljetnjem periodu ali i  usled velikih padavina u zimskom periodu, angažovanost Službi u mnogome povećava, što pokazuju zvanični podaci MUP-a CG – Direktorata za vanredne situacije. Samo su u 2018. godini na teritoriji Crne Gore Službe su imale 13.296 intervencija po podacima Direktorata za vanredne situacije.

Iz ovih podataka jasno slijedi, nužnost da u okviru zaštite i spasavanja moraju postojati jasni principi u kom smjeru moramo razvijati i unaprijeđivati ove službe bez izuzetaka. Službe zaštite i spašavanja su osnovna snaga u borbi sa svim akcidentima i od njihove organizacije, sposobnosti i opremljenosti umnogome zavisi bezbjednost naših građana i njihove imovine.

Uloga komandira je veoma značajna, on prije svega mora biti stručan, sposoban i iskusan u svome poslu, on je dužan da svojim radom, znanjem i autoritetom da podstrek za požrtvovan rad svome ljudstvu kako bi se postigao postavljene ciljeve. Odgovoran je za zaštitu građana i njihove imovine, kao i za zaštitu prirodnih dobara.

Vatrogasci-spasioci smatraju da je postavljanje nestručne osobe na čelo Službe zaštite i spašavanja Bar ogroman rizik, kako za službu, sve građane, tako i za cijeli grad. Izbor za načelnika čovjeka koji nema traženu stručnu spremu i minimalno pet godina prakse u Službi je protivzakonito. Vatrogasci očekuju da će odnos prema građanima, njihovim životima i imovini, kao i poštovanje Zakona Crne Gore biti osnovna smjernica pri izboru načelnika, a ne kolacioni sporazum zbog fotelja političara.

Za vatrogasce-spasioce ovo nije politička priča, već insistiranje na profesiji i poštovanju Zakona. U suprotnom – zašto se donose Zakoni, zašto  je  uopšte raspisivan  konkurs!? 

Vatrogasci-spasioci smatraju da su prevareni jer je predsjednik opštine Bar Dušan Raičević u radnoj posjeti vatrogascima 27. avgusta prošle godine izjavio da se politika neće mješati u naš posao, a nepunih 8 mjeseci kasnije saznajemo da smo samo još jedna stavka u koalicionom sporazumu.

Takođe, objavještavamo javnost, u Službi zaštite i spašavanja opštine Bar ima čak 7 ljudi kvalifikovanih za mjesto komandira sa 12 godina i više provedenih u službi. Smatramo da je Služba već žestoko oštećena mjerama štednje koje trpimo već godinama, a one se ogledaju u nedostatku lične zaštitne opreme, lošem stanju voznog parka i nedostatku specijalnih alata i opreme potrebnih za naš rad. To je još jedan razlog više da ne dozvolimo dalje srozavanje naše Službe, jer to dugujemo našim sugrađanima, kao i budućim vatrogascima-spaiocima kojima bi postavljanje nestručne osobe za komandira dalo pogrešnu sliku o načinu napretka u istoj.

Vatrogasci-spasioci Službe zaštite i spašavanja opštine Bar

716

Ostavite komentar