Traže zarade veće za 25 odsto u 2023.

Vlada je juče usvojila predlog izmjena i dopuna zakona o zaradama u javnom sektoru, kojim se iz zakona brišu koeficijenti za poslove iz grupe “D”, jer će oni biti određeni granskim kolektivnim ugovorom o čemu tek treba da počnu pregovori sa Sindikatom uprave i pravosuđa.

Ova grupa poslova obuhvata oko 20 hiljada radnika u državnoj i lokalnim upravama. U ovoj grupi nalaze se radna mjesta od načelnika i rukovodilaca službi pa na niže, to su zvanja savjetnika, samostalnih savjetnika, viših savjetnika, inspektora, referenata, namještenika,… ali i vatrogasaca-spasilaca.

Predsjednik Sindikata uprave i pravosuđa Nenad Rakočević kazao je “Vijestima” da oni traže da se njihovi koeficijenti usklade sa rastom u zdravstvu i prosvjeti.

”Tražimo da se već od 1. januara koeficijenti, a time i zarade povećaju za 25 odsto, a u naredne dvije godine po 10 odsto. To je minimum samo kako bi se nadoknadio gubitak zbog inflacije od posljednjeg usklađivanja. Sada je godišnja inflacija 17 odsto, a ako naredne godine bude deset odsto, ponovo ćemo biti u minusu sa vrijednošću zarade”, kazao je Rakočević.

On je naveo da pregovori još nisu ni počeli i da čekaju poziv od nadležnog ministra javne uprave Maraša Dukaja.

”Naše sindikalne organizacije se nalaze u oblastima koje su pod nadležnošću više ministarstava i lokalne uprave, ali kolektivni ugovor potpisujemo sa ministrom javne uprave kao predstavnikom države i koeficijenti koje dogovorimo važiće za sve zaposlene u državnoj i lokalnim upravama sa tom grupom poslova. Potrebno je da pregovore započnemo što prije kako bi se nova lista koeficijenata mogla primjenjivati na januarsku zaradu, takođe izmjenu zakona koju je predložila Vlada mora da usvoji Skupština”, kazao je Rakočević.

Novi koeficijenti bitni su i za opštine koje sada treba da usvoje svoje budžete za narednu godinu.

U državnom budžetu za narednu godinu ukupan iznos za neto zarade iznosi 470 miliona eura, što je za oko 60 miliona više nego u ovoj godini.

Ministar finansija Aleksandar Damjanović je, kada je obrazlagan predlog budžeta, naveo da su povećali iznos zbog očekivanih pregovora sa sindikatima u vezi s povećavanjem koeficijenata.

”Vlada je konzervativno planirala prihode budžeta i predvidjela rast zarada u javnom sektoru koji će pratiti stopu inflacije, dok se poreske stope neće mijenjati”, poručio je Damjanović.

Državni sekretaru Ministarstvu finansija Agron Ibrahimi kazao je juče da predlogom zakona predviđa da se izbriše grupa poslova “D” i da se koeficijenti za zarade državnih službenika i namještenika utvrđuju Granskim kolektivnim ugovorom za oblast uprave i pravosuđa, kao i za oblasti zdravstva, prosvjete, kulture i socijale za sva zvanja utvrđena zakonom bez izuzetaka.

”Do zaključivanja Granskog kolektivnog ugovora koji je planiran do kraja 2022. godine primjenjivaće se koeficijenti koji su već utvrđeni zakonima i aktima o zaradama”, naveo je on.

Uz to, izmjenama zakona je predviđeno da se policijskim službenicima koji rade sa specijalnim tužiocem odredi specijalni dodatak na zarade od 60 odsto, umjesto dosadašnjih 45 odsto.

Izvor: Vijesti

1.688