VATROGASCI CG DOBIJAJU STRUKOVNI ODBOR

U petak, 26. maja u prostorijama Sindikata Uprave i Pravosuđa Crne Gore održan je sastanak predstavnika vatrogasaca iz više lokalnih uprava. Na sastanku su iznijeti brojni problemi koji dotiču sve vatrogasce na teritoriji Crne Gore. Posebno su detektovani i istaknuti oni zajednički i najvažniji problemi, kao i oni koji se pod hitno moraju rješavati, bilo da je u pitanju nedostatak opreme i kadrova, male plate kao i njihovo višemjesečno kašnjenje, pritisci i mobing od poslodavaca i brojni drugi podjednako važni problemi.

Generalno, stav svih prisutnih na sastanku je da se društveni položaj i status vatrogasaca u društvu u narednom periodu mora rešavati na mnogo kvalitetniji, sveobuhvatniji i ozbiljniji način.

Svi prisutni su bili jedinstveni u stavu da pojedinačno, od jedne do druge službe po gradovima, sami ne mogu ništa učiniti kako bi se nagomilani dugogodišnji problemi rešavali ali su takođe složili da se moraju organizovati i biti jedinstveni jer je to jedini način kako bi u narednom periodu došlo do bilo kakvog napretka i svojih službi i za same sebe.

U kontekstu toga donijeta je odluka da se veoma brzo organizuje i sledeći sastanak na kojem će se formirati Strukovni Odbor Vatrogasaca, u kojem će ravnopravno mjesto imati svi vatrogasci bez obzira kojoj sindikalnoj centrali pripadaju, a koji će djelovati pod patronatom Sindikata Uprave i Pravosuđa Crne Gore.

528

Ostavite komentar