Višem namješteniku 6.000, šefovima kabineta 16.000

Višem namješteniku, koji je u javnoj upravi proveo 30 godina, otpremnina po osnovu sporazumnog prestanka radnog odnosa iznosiće oko 6.000 eura. Zaposleni sa zvanjem šefa kabineta ili načelnika u ministarstvu, za 30 godina radnog staža, može očekivati iznos i do 16.000 eura.

Odlukom o otpremnini u slučaju sporazumnog prestanka radnog odnosa zaposlenih u javnom sektoru, koju je juče utvrdila Vlada, precizirano je da će zaposleni moći da ostvare pravo na otpremninu u visini do 50 odsto mjesečne bruto zarade za svaku godinu radnog staža, s tim da iznos otpremnine ne može biti veći od 15 bruto zarada zaposlenog.

Predsjednik Sindikata uprave i pravosuđa Nenad Rakočević kazao je za “Dan da je, prema njegovom mišljenju, odluka Vlade o visini otpremnina sporazumnog prekida radnog odnosa za zaposlene u javnom sektoru veoma loša i neprihvatljiva.

– Prvi razlog je veoma mala visina otpremnina za sve zaposlene koji razmišljaju o tom životnom koraku, a drugi je što o donošenju pomenute odluke Vlada nije konsultovala sindikate javnog sektora sa kojima je trebalo da razgovara i pregovara o ovom važnom socijalnom pitanju. Dakle, povodom ovog akta obavezni socijalni dijalog između socijalnih partnera nije postojao naglasio je Rakočević. On je kao reper uzeo uzorke visine bruto zarada, odnosno visina otrpemnine za samostalnog referenta (SSS) i samostalnog savjetnika I (VSS), za 10,20 i 30 godina staža.

– Otpremnine će iznositi 2.250 eura za srednju stručnu spremu, odnosno 3.810 za visoku stručnu spremu za 10 godina staža, 4.780 za SSS, odnosno 8.120 za VSS za 20 godina staža i 7.725 za SSS, odnosno 13.170 za VSS za 30 godina staža. Ovi uzeti uzorci su iznad realne prosječne zarade za srednju i visoku stručnu spremu u javnom sektoru, a iz priloženog se može vidjeti koliko su mali i ponižavajući iznosi navedenih otpremnina istakao je Rakočević.

Smatra da će efekat ove odluke Vlade biti veoma mali broj raspoloženih za sporazum, a otpremninu će uzeti oni koji su već planirali da napuste radno mjesto zbog negdje drugo boljih uslova ili eventualno iz razloga odlaska na rad u inostranstvu.

Odgovarajuća visina otpremnine trebalo je da stimuliše kod zainteresovanog otvaranje novog radnog mjesta krozulaganje u neki privatni biznis, gdje će kroz obaveze u vidu poreza i drugih dažbina država dugoročno biti u plusu. Smatram da oko ove jednostrano donijete odluke sindikati javnog sektora treba da postignu konsenzus i traže njeno povlačenje, gdje bi se u formi nove odluke kroz socijalni dijalog sa sindikatima postigao najprihvatljiviji dogovor o visini otpremnina naglasio je Rakočević.

Otpremnine samo za zaposlene koji imaju više od šest godina radnog staža

Vršilac dužnosti generalnog direktora Direktorata za državni budžet u Ministarstvu finansija Bojan Paunović kazao je da se odlukom uređuje pitanje koje se odnosi na mogućnost isplate otprennine za zaposlene koji imaju najmanje šest godina radnog staža, od kojih poslednju godinu u javnom sektoru.

Paunović je nakon sjednice Vlade pojasnio da se kao iznos bruto zarade uzima prosjek poslednje tri bruto zarade zaposlenog prije ostvarivanja tog prava. Kako je naveo, shodno procjenama, u slučaju 30 ili više godina radnog staža otpremnina bi u prosjeku bila 12.000 eura.
Paunović je kazao da zaposleni koji ispunjava uslov za odlazak u penziju, iako mu do 67 godine života nedostaju dvije godine, može ostvariti pravo na otpremninu u iznosu do šest bruto zarada.
On je dodao da će do kraja jula i tokom avgusta biti sprovedena anketa o zainteresovanosti zaposlenih, na osnovu čega će se moći utvrditi okvirni fiskalni efekat te mjere.

Izvor: Dan

810

Ostavite komentar