Zaposleni se žale da od svog novca kupuju materijal

Službenici Zavoda za zapošljavanje (ZZZCG) u više crnogorskih gradova se žale da od svojih primanja kupuju kancelarijski materijal kako bi ispunili radne obaveze.

“Vijesti” imaju uvid u prepisku u kojoj od zaposlenih iz drugih gradova traže da im se hitno pošalju, na primjer, knjige pošte i koverte sa povratnicom.

Jedan od njih piše da je od svojih primanja kupovao kancelarijski materijal više puta i da to više ne namjerava da radi, na šta mu koleginica iz drugog grada uzvraća da često imaju isti problem i da može da pošalje knjigu pošte, ali da su im koverte pri kraju.

Razlog je što je Državna komisija za kontrolu postupaka javnih nabavki poništila tender Uprave za imovinu za nabavku kancelarijskog materijala za potrebe ove institucije.

“ZZZCG nije nadležan za nabavku kancelarijskog materijala, niti ima raspoloživa sredstva za tu namjenu, jer su prebačena na račun Uprave za imovinu, po pravilima koja nalaže Zakon o budžetu”, pojasnila je “Vijestima” šefica Kancelarije za javne nabavke Svetlana Bracanović.

Dodala je i da ta institucija nije dala svojim zaposlenim nikakve instrukcije da nabavljaju kancelarijski materijal.

“A ako je bilo nabavki, to je urađeno samoinicijativno, o čemu nemamo informaciju. Prema našim saznanjima Služba za finansijsko-računovodstvene poslove i javne nabavke, od organizacionih jedinica, nije primila nijedan zvanični zahtjev za refundaciju troškova po osnovu nabavke kancelarijskog materijala”.

Na pitanje “Vijesti” da li će ubuduće nadoknađivati troškove materijala koje od svojih sredstava kupuju zaposleni, ona je kazala da u ZZZCG-u očekuju da će se ubrzo okončati postupak kod Uprave za imovinu za nabavku kancelarijaskog materijala, tako da do situacije da zaposleni od svojih sredstava kupuju materijal, neće doći.

Prema informacijama “Vijesti”, ZZZCG nije jedina institucija čiji se zaposleni žale da imaju probleme zbog tenderskih postupaka koji se obavljaju preko Uprave za imovinu.

Izvor: Vijesti

787

Ostavite komentar