Održan sastanak sa rukovodiocima Direktora za vanredne situacije MUP-a

Juče je u Podgorici održan sastanak predstavnika Sindikata uprave i pravosuđa Crne Gore sa rukovodiocima Direktorata za vanredne situacije MUP-a.

Sastanku su prisustvovali direktor Direktorata za vanredne situacije Mirsad Mulić, rukovodilac Direkcije za civilnu zaštitu i humanitarnu pomoć Ljuban Tmušići rukovodilac Direkcije za operativne poslove Radomir Šćepanović dok su predstavnici sindikata bili predsjednik Sindikata uprave i pravosuđa Crne Gore Nenad Rakočević, predsjednik Strukovnog odbora vatrogasaca-spasilaca Ratko Pejović, član Izvršnog odbora Strukovnog odbora vatrogasaca-spasilaca ispred preduzetnih jedinica Goran Pečurica i član Izvršnog odbora Strukovnog odbora Zdravko Blečić.

Na početku sastanka je istaknuto značajno poboljšanje materijalnog položaja vatrogasaca-spasilaca poslije primjene koeficijenta složenosti poslova i dodatka od minimum 20% na otežane uslove rada. Posebno se to odnosi na vatrogasce-spasioce u Službama zaštite koji pripadaju dijelom ili u potpunosti ovom strukovnom odboru.

Na sastanku je bilo riječi o Zakonu o zaštiti i spašavanju sa akcentom na članove 46c i 46e koji se tiču statusa vatrogasaca-spasilaca poslije navršene 55-te godine života i poslije provjere psihofizičke sposobnosti. Dogovoreno je da Direktorat i Strukovni odbor vatrogasaca-spasilaca prate situaciju po tom pitanju i reaguju u slučaju negativnih pojava po vatrogasce-spasioce.

Govorilo se takođe o vatrogascima-spasiocima u preduzetnim jedinica čiji je status regulisan članom 11 Zakona o zaštiti i spašavanju te doslednom primjenom istog člana u smislu prava i obaveza sa posebnim akcentom na staž u uvećanom trajanju. 

Bilo je riječi i o novim zakonskim rješenjima iz oblasti zaštite i spašavanja sa iskazanom namjerom Strukovnog odbora vatrogasaca-spasilaca da učestvuje u izradi istih.

Direktorat je dao punu podršku Strukovnom odboru vatrogasaca-spasilaca u planiranim aktivnostima rješavanja situacije u Službi zaštite i spašavanja opštine Andrijevica.

Na sastanku je još jednom demantovana informacija o prelasku Službi zaštite i spašavanja pod okrilje nekog od Ministarstava.

678

Ostavite komentar