SPECIJALNOM DRŽAVNOM TUŽILAŠTVU PROCESUIRAN GORAN MARAŠ POMOĆNIK DIREKTORA UIKSA

Kao što je rečeno u otvorenom pismu Premijeru od 12.07.2022.godine da ukoliko ne smijene i ne procesuiraju pomoćnika direktora UIKS-a Gorana Maraša, kojeg su na tu poziciju predložili neformalno Premijer Dritan Abzović, a formalno Ministar pravde Marko Kovač, odnosno direktor UIKS-a Rade Vojvodić, predstavnici sindikata će u ime svih časnih i poštenih kolega UIKS-a procesuirati i javno početi objavljivati sva nezakonita dijela i nepočinstva pomenutog, a koja su u posjedu naših saznanja.

Predstavnici sindikata na čelu sa mojom malenkošću Nenadom Rakočevićem predali su dana 28.07.2022.godine SDT dokaze, informacije i potrebna usmjerenja kako će doći do svega što im je potrebno u smjeru što hitnijeg formiranja predmeta, izviđaja i procesuiranja neskriveno i neupitno kompromitovanog pomoćnika direktora.

Ovo obraćanje javnosti je samo prvo u nizu kroz koja ćemo upoznati građane Crne Gore o nezakonitim radnjama pomenute persone i njegovih saradnika. Cilj nam je da se izvrši pritisak na odgovorne koji su predložili i pozicionirali pomenutog pomoćnika direktora da ga što hitnije smjene i sa njihovog nivoa ispitaju i procesuiraju sve njegove nezakonite radnje unutar ustanove, odnosno njegovog opisa posla.

Samo dan nakon što je uhapšeno pritvoreno lice Budimir Krstović, tadašnji načelnik KPD, sada pomoćnik direktora Goran Maraš je mimo svih propisa, pravila i ovlašćenja ušao u dio Istražnog zatvora, odnosno prostoriju u kojoj se nalazilo pomenuto pritvoreno lice, ostao sam sa istim zatvoren i boravio tamo određeno vrijeme.

Sjutra dan izvršen je pretres ćelije u kojoj se nalazio pritvorenik Krstović i u istoj nađen skupocjeni mobilni telefon. Postavlja se pitanje ko je dotičnom dostavio mobilni telefon, odnosno o čemu je tadašnji načelnik KPD razgovarao sa Krstovićem.

Pravo na razgovor sa pritvorenim licima, bez odobrenja istražnog sudije ili predsjednika Višeg suda imaju samo načelnik Istražnog zatvora i rukovodilac službe obezbjeđenja i to u službenim prostorijama pod pratnjom i nadzorom službe obezbjeđenja, ili u pritvorskim prostorijama samo kada su u pitanju neki neplanirani događaji kao što je neki međusobni sukob, zatim povređivanje, samopovređivanje, štrajk ili najava štrajka, odnosno štrajk glađu.

Kao načelnik KPD Goran Maraš nije imao pravo, odnosno nezakonito je obavio posjetu pomenutom licu i boravio sa njim zatvoren u njegovoj pritvorskoj prostoriji. Ovaj postupak mora sa sobom kao posledicu imati krivičnu odgovornost.

Odlaskom na godišnji odmor načelnika Istražnog zatvora, pomoćnik direktora Goran Maraš već sjutra dan izdaje usmeno naređenje rukovodiocu službe obezbjeđenja istražnog zatvora da se obavi premještaj pritvorenog lica koje nosi nadimak „Dugi“, u sobu u kojoj se nalazi pritvoreno lice Miloš Medenica.

Do dana naše posjete Specijalnom Državnom Tužilaštvu 28.07.2022.godine, u sobi u kojoj se nalazi pritvorenik Medenica pronađeno je i oduzeto pet mobilnih telefona, a nakon toga do današnjeg dana njoš tri, napomena, prema informacijama koje posjedujemo. Ono što je simptomatično je da nakon što se oduzmu telefoni u pomenutoj pritvorskoj sobi, veoma brzo nakon toga pomoćnik direktora u prostorijama načelnika Istražnog zatvora zove na razgovor pritvoreno lice sa nadimkom Dugi. Razgovoru po difoltu ne prisustvuje niko osim njih dvojice. Svaki put nakon ovih razgovora u poznatoj pritvorskoj sobi pomenutih lica, obavezno se nanovo pronađe i oduzme novi mobilni telefon.

Javnost je bila zgrožena kada je isplivala informacija da je ranije pronađen jedan telefon u pomenutoj pritvorskoj jedinici, međutim stvarnost je da nije jedan već do današnjeg dana osam. Ističemo, prema nezvaničnim informacijama koje su u našem posjedu, a one su najčešće istinite.

Još jednom pozivamo odgovorne nivoe da što hitnije reaguju, skinu svaku odgovornost sa sebe po bilo kom pitanju, jer i dalje vjerujemo da su bili neinformisani, neznaveni i obmanuti od strane predstavnika određenih lica čija je osnovna vrsta djelatnosti u suprotnostima sa zakonima Crne Gore.

975